Запрос обрабатывается...

Менеджмент організацій

# Тема работы: Тип: Год: Цена: Стр.:
1 Формування і реалізація кадрової політики підприємства (організації) дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 102
2 Управління розширенням діяльності малого підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 100,00 49
3 Економічне обґрунтування створення нового підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 121
4 Обґрунтування економічної доцільності використання аусорсінгу на підприємтсві дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 128
5 Вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності Пенсійного фонду України дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 102
6 Розвиток організаційної культури підприємства – суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності дипломна (бакалаврська, магістерська) 2005 500,00 116
7 Основні чинники ефективності управління сучасним підприємством дипломна (бакалаврська, магістерська) 2011 500,00 138
8 Особливості розробки бізнес-плану для отримання кредиту дипломна (бакалаврська, магістерська) 2011 500,00 135
9 Обгрунтування проекту підвищення конкурентоспроможності клієнто-орієнтованих бізнес-процесів підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2011 500,00 109
10 Обгрунтування проекту підвищення ефективності формування і використання персоналу підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2011 500,00 148
11 Організаційна культура в системі управління підприємством аналіз наукових публікацій 2016 50,00 10
12 Мотивація персоналу як одна з функцій менеджменту аналіз наукових публікацій 2015 60,00 10
13 Лідерство аналіз наукових публікацій 2015 60,00 10
14 Оптимізація організаційної структури управління підприємства курсова робота 2014 150,00 73
15 Лідерство в системі управління підприємством аналіз наукових публікацій 2015 60,00 8
16 Процесне управління на підприємстві: сутність та особливості впровадження (ТОВ "Елолед") курсова робота 2013 150,00 44
17 Організаційна культура на підприємстві та методи її розвитку (курсова есе) індивідуальне завдання 2014 100,00 42
18 Розробка раціональної організаційної структурної схеми управління курсова робота 2014 200,00 66
19 Методи обґрунтування управлінських рішень аналіз наукових публікацій 2014 60,00 3
20 Поняття, характеристика та методи аналізу внутрішнього середовища організації курсова робота 2011 150,00 47
21 Зовнішнє середовище організації: поняття, елементи, характеристики, методи аналізу, особливості зовнішнього середовища вітчизняних організацій курсова робота 2010 150,00 54
22 Обґрунтування проекту вдосконалення організаційної структури управління підприємством курсова робота 2012 120,00 33
23 Обґрунтування проекту вдосконалення організаційної структури управління підприємством" (за матеріалами Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО») курсова робота 2012 150,00 50