Запрос обрабатывается...

Фінансовий ринок

# Тема работы: Тип: Год: Цена: Стр.:
1 Інститути спільного інвестування диверсифікованого виду в Україні дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 128
2 Оцінка вартості акцій дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 127
3 Організація діяльності компанії з управління активами дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 114
4 Фондова біржа в системі інфраструктури фінансового ринку України дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 154
5 Фондова біржа як організаційно оформлений ринок капіталу дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 127
6 Поняття та співідношення прав на цінні папери та прав за цінними паперами. Перехід права власності на цінні папери реферат 2015 50,00 13
7 Пенсійні реформи в країнах ЄС та світу: причини, напрямки, результати реферат 2016 70,00 26
8 Іноземний досвіт реформування пенсійного забезпечення аналіз наукових публікацій 2016 60,00 11
9 Соціальні трансферти в Україні: проблеми визначення та фінансування реферат 2016 110,00 32
10 Діяльність ломбардів в Україні аналіз наукових публікацій 2016 50,00 11
11 Функціонування ринку небанківських установ аналіз наукових публікацій 2016 60,00 12
12 Кредитні спілки: світовий та вітчизняний досвід реферат 2016 80,00 26
13 Кредитні спілки в Україні аналіз наукових публікацій 2016 60,00 11
14 Особливості функціонування інститутів спільного інвестування в Україні реферат 2016 80,00 29
15 Особливості функціонування ІСІ в Україні аналіз наукових публікацій 2016 60,00 13
16 Діяльність недержавних пенсійних фондів на інвестиційному ринку (вітчизняний та закордонний досвід) аналіз наукових публікацій 2015 60,00 12
17 Основні тенденції розвитку міжнародного фінансового ринку (міжнародного ринку капіталу) аналіз наукових публікацій 2015 60,00 11
18 Основні типи стратегій портфельного інвестування на фондовому ринку реферат 2014 60,00 22
19 Державна підтримка лізингової діяльності: світовий досвід та вітчизняна практика реферат 2014 60,00 16
20 Лізинг автотранспортних засобів реферат 2014 50,00 14
21 Регулювання фінансового лізингу презентація 2014 80,00 14
22 Професійна діяльність на ринку цінних паперів реферат 2014 70,00 19
23 Лізинг аналіз наукових публікацій 2011 50,00 6
24 Оцінка ефективності залучення боргових коштів на фінансування нерухомості реферат 2011 60,00 17
25 Фінансовий леверідж при іпотечному кредитуванні реферат 2011 60,00 13
26 Ринок інвестицій та інвестиційних товарів, та його складові реферат 2010 60,00 20
27 Діяльність інститутів спільного інвестування на фінансовому ринку аналіз наукових публікацій 2010 40,00 3
28 Фінансове посередництво та його розвиток в Україні і світі реферат 2013 60,00 24
29 Описати процесу хеджування за допомогою валютних свопів контрольна 2011 80,00 17