Запрос обрабатывается...

Фінансовий менеджмент

# Тема работы: Тип: Год: Цена: Стр.:
1 Джерела фінансування підприємства та оптимізації структури капіталу дипломна (бакалаврська, магістерська) 2013 500,00 116
2 Обгрунтування проекту фінансового оздоровлення підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 124
3 Управління ефективністю діяльності підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 121
4 Фінансова стійкість підприємства та обгрунтування проекту її забезпечення дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 99
5 Впровадження системи контролінгу на підприємстві дипломна (бакалаврська, магістерська) 2014 500,00 121
6 Розробка проекту лізингового фінансування підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 123
7 Фінансова стійкість підприємства та обгрунтування проекту її забезпечення дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 120
8 Управління власним капіталом підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 114
9 Інвестиційний контролінг в системі державно приватного партнерства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 133
10 CVP-аналіз у прийнятті фінансово-економічних рішень дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 116
11 Оптимізація структури капіталу підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2014 500,00 122
12 Джерела фінансування підприємства та оптимізації структури капіталу дипломна (бакалаврська, магістерська) 2014 500,00 116
13 Управління грошовими потоками підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2014 500,00 173
14 Стратегія фінансового зростання підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2014 500,00 164
15 Управління розрахунковим рахунком підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2014 500,00 143
16 Аналіз формування та використання основного та оборотного капіталу індивідуальне завдання 2015 150,00 46
17 Фінансовий менеджмент у малому бізнесі аналіз наукових публікацій 2015 50,00 8
18 Теорії структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування курсова робота 2016 200,00 57
19 Природа, підходи до визначення сутності та теорії бюджетного менеджменту реферат 2015 50,00 20
20 Індивідуальне завдання з дисципліни: "Фінансове управління підприємством" за матеріалами ПрАТ «АВК» індивідуальне завдання 2016 50,00 23
21 Індивідуальне завдання з дисципліни: "Фінансове управління підприємством" за матеріалами Приватного акціонерного товариства "Монделіс Україна" індивідуальне завдання 2016 60,00 34
22 Впровадження системи управління ринковою вартістю підприємства курсова робота 2014 150,00 36
23 Інвестиційні проекти та методи оцінки їх ефективності індивідуальне завдання 2015 130,00 49
24 Формування бюджетів підприємства з урахуванням невизначеності і ризику аналіз наукових публікацій 2015 60,00 5
25 Управління активами підприємства (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Воля» індивідуальне завдання 2015 150,00 41
26 Задача з дисципліни Фінансовий менеджмент контрольна 2015 30,00 5
27 Управління власним капіталом підприємства (за матеріалами ПрАТ «Страхова компанія «УНІКА Життя») реферат 2015 110,00 29
28 Управління власним капіталом підприємства (за матеріалами ТОВ «ТРК «Україна») реферат 2015 130,00 45
29 ЗВІТ про проходження практики за навчальним планом магістерської програми “Фінансовий менеджмент” на матеріалах ПрАТ «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» звіт з практики 2015 200,00 89
30 Управління оборотними активами підприємства (ПАТ «СУМСЬКЕ НВО ІМ. М. В. ФРУНЗЕ») індивідуальне завдання 2014 150,00 38
31 Інвестиційні проекти та методи оцінки їх ефективності (ПАТ "Червона зiрка") індивідуальне завдання 2014 150,00 49
32 Управління рентабельністю підприємства (ТОВ «РАДІАЛ-ТРЕЙД») індивідуальне завдання 2014 150,00 43
33 Управління грошовими коштами та їх еквівалентами (АБ «УКООПСПІЛКА») індивідуальне завдання 2014 150,00 36
34 Реструктуризація активів підприємства (ПАТ «БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА») індивідуальне завдання 2014 150,00 34
35 Управління активами підприємства (ТОВ «АЛЬЯНС») індивідуальне завдання 2014 150,00 41
36 Структура капіталу підприємства та фактори, що її визначають (ПАТ "Електромотор") курсова робота 2013 150,00 44
37 Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. Управління формування доходів суб'єкта господарювання індивідуальне завдання 2014 80,00 22
38 Фінансовий аналіз та оптимізація структури капіталу корпорації (ПАТ ККФ Рошен) дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 104
39 Антикризове фінансове управління підприємством дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 139
40 Джерела фінансування підприємства та оптимізація структури капіталу дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 134