Запрос обрабатывается...

Економіка підприємства

# Тема работы: Тип: Год: Цена: Стр.:
1 Джерела фінансування підприємства та оптимізації структури капіталу дипломна (бакалаврська, магістерська) 2013 500,00 116
2 Формування мотиваційного механізму підвищення продуктивності праці персоналу підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 118
3 Обґрунтування проекту підвищення ефективності відтворення та використання основних виробничих фондів підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 118
4 Обгрунтування проекту фінансового оздоровлення підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 124
5 Управління розширенням діяльності малого підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 100,00 49
6 Обґрунтування проекту розвитку соціальної інфраструктури підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 102
7 Фінансова стійкість підприємства та обгрунтування проекту її забезпечення дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 99
8 Економічне обґрунтування створення нового підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 121
9 Обгрунтування шляхів підвищення виробничого потенціалу підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2013 400,00 68
10 Амортизаційна політика підприємства та обгрунтування напрямів її вдосконалення дипломна (бакалаврська, магістерська) 2014 500,00 119
11 Формування збутової політики підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 122
12 Розробка проекту лізингового фінансування підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 123
13 Обгрунтування проекту підвищення ефективності формування і використання персоналу підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 147
14 Ресурсне забезпечення розвитку підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 128
15 Обґрунтування стратегії підвищення результативності діяльності підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 119
16 Вдосконалення системи управління витратами підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 127
17 Обгрунтування проекту підвищення ефективності відтворення і використання основних виробничих фондів підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 116
18 Ефективність підприємницької діяльності фірми та обгрунтування стратегії підвищення її ефективності дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 122
19 Трудовий потенціал підприємства та напрямки підвищення ефективності його використання дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 109
20 Основні чинники ефективності управління сучасним підприємством дипломна (бакалаврська, магістерська) 2011 500,00 138
21 Особливості розробки бізнес-плану для отримання кредиту дипломна (бакалаврська, магістерська) 2011 500,00 135
22 Стратегія фінансового зростання підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2014 500,00 164
23 Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції підприємства (робіт, послуг) дипломна (бакалаврська, магістерська) 2015 500,00 103
24 Обгрунтування проекту підвищення конкурентоспроможності клієнто-орієнтованих бізнес-процесів підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2011 500,00 109
25 Обгрунтування проекту підвищення ефективності формування і використання персоналу підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2011 500,00 148
26 Прибуток - основна стратегія підприємства в ринковому середовищі дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 116
27 Обгрунтування проекту підвищення ефективності логістичної системи підприємства дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 100,00 48
28 Економічна безпека підприємства та напрями її вдосконалення дипломна (бакалаврська, магістерська) 2012 500,00 104
29 Дослідження продуктивності праці на підприємствах на сучасному етапі курсова робота 2016 150,00 44
30 Дослідження собівартості транспортних послуг курсова робота 2016 150,00 40
31 Звіт з проходження переддипломної практики (за матеріалами Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд)» звіт з практики 2016 150,00 64
32 Міні-кейс Визначення проблем діяльності ПрАТ «ПЗ «Агро-Регіон» та напрямів їх вирішення» індивідуальне завдання 2015 50,00 23
33 Міні-кейс Проблеми функціонування Товариства з обмеженою відповідальністю «Прикарпатський торговий дім» та напрями їх вирішення» індивідуальне завдання 2015 40,00 13
34 Міні-кейс Визначення проблем діяльності ПАТ «ПроКредит Банк» та напрямів їх вирішення» індивідуальне завдання 2015 50,00 18
35 Оптимізація організаційної структури управління підприємства курсова робота 2014 150,00 73
36 Зовнішньоекономічна діяльність фірми і напрямки підвищення її ефективності курсова робота 2014 150,00 73
37 Розробка стратегії конкуренції для домінуючої на ринку фірми курсова робота 2014 150,00 72
38 Діагностика ймовірності та способи запобігання банкрутства виробничого підприємства курсова робота 2014 150,00 52
39 Розробка та обгрунтування проекту реструктиризації фірми (установи, організації) курсова робота 2014 150,00 52
40 Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства курсова робота 2014 150,00 56
41 Оцінка та напрямки підвищення ефективності (результативності) діяльності фірми курсова робота 2014 150,00 56
42 Обгрунтування напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства курсова робота 2014 150,00 50
43 Розробка інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємства курсова робота 2014 150,00 45
44 Удосконалення системи управління витратами на підприємстві курсова робота 2014 150,00 63
45 Планування альтернативних продуктових програм підприємства з урахуванням обмежень ринкового характеру курсова робота 2014 150,00 43
46 Управління диверсифікацією виробництва курсова робота 2014 190,00 61
47 Розробка бізнес-плану відкриття нового підприємства курсова робота 2015 200,00 66
48 Управління обсягами виробництва та збуту продукції курсова робота 2014 200,00 67
49 Фінансово-економічний аналіз підприємства (за матеріалами ПАТ «Київське агентство повiтряних сполучень «КИЙ АВIА») індивідуальне завдання 2014 110,00 27
50 Фінансово-економічний аналіз підприємства (за матеріалами за матеріалами ТОВ «Монастирищенський котельний завод») індивідуальне завдання 2014 110,00 30
51 Фінансово-економічний аналіз підприємства (за матеріалами ПАТ «Київська кондитерська фабрика «РОШЕН») індивідуальне завдання 2014 110,00 24
52 Собівартість продукції: сутність, види та особливості управління (ТОВ "Сушия") курсова робота 2014 200,00 80
53 Витрати виробничого підприємства: сутність, облік та управління (на матеріалах ТОВ «Керамейя») курсова робота 2014 63,00 190
54 Особливості управління ресурсами і витратами торгівельного підприємства (на матеріалах ПП «Торговий дім «Поляков») курсова робота 2014 190,00 66
55 Оцінка та напрями підвищення ефективності діяльності фірми курсова робота 2014 150,00 54
56 Маркетингова діяльність підприємства та напрями підвищення її ефективності курсова робота 2014 150,00 63
57 Формування та реалізація виробничої програми на прикладі Sigam підприємства курсова робота 2014 150,00 35
58 Системи та методи управління якістю на підприємстві (ПАТ "Київхліб") курсова робота 2013 150,00 44
59 Проектний підхід в управлінні підприємством (ТОВ "Івентмедіа") курсова робота 2013 150,00 48
60 Обгрунтування доцільності використання аутсорсингу на підприємстві (ПРАТ «КИЇВСПЕЦБУД») курсова робота 2013 150,00 46
61 Звіт з виробничої практики на матеріалах ПАТ "Мотор Січ" звіт з практики 2014 250,00 100
62 Звіт з виробничої практики на матеріалах ПАТ "Київхліб" звіт з практики 2014 200,00 60
63 Розробка заходів з реалізації резервів зниження собівартості продукції (курсова-есе) курсова робота 2014 100,00 33
64 Організаційно-економічна характеристика франчайзингової моделі бізнесу (курсова есе) курсова робота 2014 100,00 39
65 Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств (курсова есе) курсова робота 2014 100,00 39
66 Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства (курсова есе) курсова робота 2014 100,00 38
67 Витрати виробництва: сутність та методи визначення курсова робота 2011 100,00 31
68 Аутсорсинг: зміст та способи формування курсова робота 2011 100,00 31
69 Шляхи і резерви підвищення прибутковості (дохідності) підприємства (ПП «БУДІВЕЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС») курсова робота 2012 150,00 56
70 Управління фінансуванням оборотних активів підприємства (ТОВ «СПЕЦКОМПЛЕКС») дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 118
71 Формування системи діагностики фінансового стану підприємства (КП «ДАРНИЦЬКЕ ЛІСОПАРКОВЕ ГОСПОДАРСТВО») дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 129
72 Обгрунтування стратегії підвищення ефективності господарської діяльності підприємства (ПрАТ «ДАТАГРУП») дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 137
73 Планування фінансових результатів вiд операційної діяльності підприємства (ТОВ "Пластилін") дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 130
74 Управління економічним потенціалом підприємства (ПСП "Обрій") дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 135