Запрос обрабатывается...

Управління конкурентоспроможністю

# Тема работы: Тип: Год: Цена: Стр.:
1 Управління конкурентоспроможністю Варіант 1 індивідуальне завдання 2014 120,00 24
2 Індивідуальне завдання з дисципліни: Управління конкурентоспроможністю Варіант № 2 індивідуальне завдання 2015 120,00 27
3 Управління конкурентоспроможністю Варіант 3 індивідуальне завдання 2014 120,00 26
4 Управління конкурентоспроможністю підприємства за матеріалами приватного підприємства «Торговий дім «Поляков» індивідуальне завдання 2014 150,00 46
5 Сучасні концепції бізнесу. Аутсорсинг реферат 2013 100,00 33
6 Корупція та конкурентоспроможність національних економік за умов глобалізації реферат 2013 60,00 11
7 Інформаційні технології (ІТ) як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу та його адаптації до умов глобальної конкуренції (досвід Японії) реферат 2013 70,00 15
8 Оцінка конкурентоспроможності інноваційної продукції реферат 2013 70,00 20
9 Теоретичні та практичні засади аналізу та оцінки конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу реферат 2013 70,00 15
10 Конкурентоспроможність українського авіабудування реферат 2013 70,00 16
11 Регіональні стратегії міжнародної конкурентоспроможності Азійсько-Тихоокеанського регіону дипломна (бакалаврська, магістерська) 2017 500,00 130