Запрос обрабатывается...

Формування бізнес-моделі підприємства

# Тема работы: Тип: Год: Цена: Стр.:
1 Злиття та поглинання компаній як спосіб розвитку моделей їх бізнесу аналіз наукових публікацій 2013 50,00 3
2 Методичний інструментарій оцінки інтелектуального капіталу компанії реферат 2010 60,00 17
3 Тематика рефератів – есе (список тем) КНЕУ реферат 2012 0,00 5
4 Роль інтелектуального капіталу у стратегічному розвитку компанії реферат 2012 60,00 23
5 Бізнес-модель підприємства: сучасні підходи до визначення та технології формування реферат 2012 60,00 20
6 Досвід використання аутсорсінгу як інструменту забезпеченя ефективності бізнесу реферат 2012 60,00 23
7 Сучасні методики портфельного аналізу бізнесу реферат 2012 60,00 23
8 Практичні аспекти оптимізації бізнес-процесів компанії реферат 2012 60,00 17
9 Сучасні методики аналізу конкуренції в галузі: пераваги та недоліки реферат 2012 60,00 20
10 Особливості стратегічної поведінки компанії на різних стадіях життєвого циклу реферат 2012 60,00 22
11 Стратегічні альянси як сучасні моделі бізнесу реферат 2012 60,00 24
12 Методичні підходи до оцінки синергічного ефекту реферат 2012 60,00 25
13 Практичний досвід розробки та використання Збалансованої системи показників реферат 2012 60,00 21
14 Сучасні методи стратегічної оцінки результативності бізнесу реферат 2012 60,00 25
15 Методичний інструментарій оцінки інтелектуального капіталу компанії реферат 2012 60,00 21
16 Використання підходів загального управління якістю (TQM) для забезпечення ефективності бізнес-моделі компанії реферат 2012 60,00 23
17 Характеристика інноваційної моделі розвитку сучасного бізнесу реферат 2012 60,00 23