Запрос обрабатывается...

Аналіз банківської діяльності на матеріалах ПАТ «УкрСиббанк» КНЕУ

Тема работы: Аналіз банківської діяльності на матеріалах ПАТ «УкрСиббанк» КНЕУ
Код #90145
Предмет

Аналіз банківської діяльності

Тип работы контрольна
Год написания 2011
Количество страниц 19
Содержание

Завдання 1

 На основі даних балансу комерційного банку проаналізувати структуру пасивів банку у звітному, базисному періодах та її зміни за аналізований період за формою таблиці.

Завдання 2

 Використовуючи дані балансу банку, вико­нати аналіз обсягів, динаміки та структури активів банку у звітному, базисному періодах та їх зміни за формою таблиці

Завдання 3

За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збит­ки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру затрат комерційного банку в цілому по їх групах (напрямках) за формою таблиці.

Завдання 4

 За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та збит­ки комерційного банку» проаналізувати динаміку та структуру до­ходів в цілому, по їх групах (напрямках) за формою табл. 4.1

Завдання 5

 За даними форми № 2-КБ «Звіт про прибутки та зби­тки комерційного банку» бухгалтерського балансу та даних попере­дніх таблиць зробити розрахунки та аналіз показників, що характери­зують рівень прибутковості (рентабельності) різного виду вкладень банку — в активи, у статутний капітал, у власний капітал, а також від­носно всіх затрат банку. Дані для висновків узагальнити в таблиці 5.1.

Цена (грн.) 80,00
Создать запрос на покупку