Запрос обрабатывается...

Контрольна Управління витратами ТОВ ХутроСвіт КНЕУ

Тема работы: Контрольна Управління витратами ТОВ ХутроСвіт КНЕУ
Код #90132
Предмет

Управління витратами

Тип работы контрольна
Год написания 2011
Количество страниц 21
Содержание

ЗАВДАННЯ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3
1.1. Функціональні підсистеми управління витратами та їх оцінка 3
1.2. Організаційна побудова системи управління витратами 6
ЗАВДАННЯ 2 КАЛЬКУЛЮВАННЯ 8
ЗАВДАННЯ 3 CVP- АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 12
ЗАВДАННЯ 4 ОБГРУНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ФОРМИ ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ЛІЗИНГ ЧИ КРЕДИТ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

 

Завдання 1. Загальна характеристика системи управління витратами на підприємстві (виконується за даними підприємства на якому працює студент , обсяг 5-6 сторінок)

  • Функціональні підсистеми управління витратами та їх оцінка
  • Організаційна побудова системи управління витратами (організація центрів відповідальності та функціональних органів управління)

 

Завдання 2. Калькулювання

2.1. Скласти калькуляцію на один типовий виріб за встановленими на підприємстві статтями витрат або за схемою:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати (додаткова заробітна плата, відрахування на соціальні заходи та ін.);

- загальновиробничі витрати (див. П(С)БО 16).

2.2. Пояснити методику проведених обчислень.

2.3. Оцінити обгрунтованість розподілу загальновиробничих витрат.

 

Завдання 3. CVP- аналіз (аналіз системи „витрати-випуск- прибуток”) діяльності підприємства (підрозподілу, проекту)

3.1. Визначити такі показники:

- маржинальний прибуток;

- операційний прибуток;

- коефіцієнт маржинального прибутку;

- точку безбитковості (в натуральному й грошовому вираженні);

- коефіцієнт безпеки виробництва;

- обсяг виробництва, що забезпечує рентабельність активів на рівні 20%;

- операційний леверидж.

3.2. Оцінити результати обчислень та прокоментувати.

 

Завдання 4. Обгрунтувати фінансової форми придбання машини (верстату, устаткування): лізинг чи купівля в кредит

4.1. При обгрунтуванні обчислити:

- витрати на лізинг у поточній вартості;

- витрати на купівлю за рахунок кредиту у поточній вартості.

4.2. Результати обчислень порівняти й прийняти управлінське рішення.

Цена (грн.) 90,00
Создать запрос на покупку