Запрос обрабатывается...

Контрольна робота з "Економічний аналіз" Варіант 6-10 КНЕУ

Тема работы: Контрольна робота з "Економічний аналіз" Варіант 6-10 КНЕУ
Код #90124
Предмет

Економічний аналіз

Тип работы контрольна
Год написания 2013
Количество страниц 45
Содержание

ЗАДАЧА 1 3
ЗАДАЧА 2 11
ЗАДАЧА 3 15
ЗАДАЧА 4 16
ЗАДАЧА 5 19
ЗАДАЧА 6 21
ЗАДАЧА 7 26
ЗАДАЧА 8 28
ЗАДАЧА 9 30
ЗАДАЧА 10 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 42
ДОДАТКИ 45

 

 !!!МОЖЕМО ВИКОНАТИ КОНТРОЛЬНУ ЗА ІНШИМИ ВАРІАНТАМИ. ДЗВОНІТЬ!!!

 

Задача 1

 

Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки.

 

Таблиця 1.1

Вихідні дані (тис. грн.)

Варіант

В И Д П Р О Д У К Ц І Ї

 

А

Б

В

Г

Д

інша

разом

А

1

2

3

4

5

6

7

Планові показники

400

1800

500

850

300

1150

5000

Минулий рік

-

1600

480

900

400

1300

4780

6

280

1850

505

855

290

?

4800

7

310

1710

530

870

310

?

4900

8

300

1818

495

895

302

?

5120

9

404

1836

506

840

290

?

5400

10

420

1854

512

830

294

?

5160

 

Задача 2

 

Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.

 

Таблиця 2.1

Вихідні дані

Варіант

Матеріал

За планом

 

Фактично

 

 

 

норми затрат на 1 виріб, кг

сума, грн

норми затрат на 1 виріб, кг

сума, грн

6

А

18

360

20

340

 

Б

160

800

170

765

7

А

50

300

48

312

 

Б

8

480

8,5

374

8

А

75

750

70

840

 

Б

25

50

30

45

9

А

120

960

125

925

 

Б

80

240

70

280

10

А

140

700

150

600

 

Б

20

160

16

144

 

Задача 3

 

Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних:

Таблиця 3.1( тис. грн.)

Вихідні дані

Варіант

Резерви зростання обсягу реалізації

Резерви зниження собівартості продукції

Інші збитки

Сума уцінки реалізованої продукції

Дебіторська заборгова-ність, не сплачена в строк

Рентабель-ність продукції,%

А

1

2

3

4

5

6

6

540

45

27

120

420

35

7

640

70

41

280

390

60

8

575

84

18

420

430

15

9

384

10

10

370

460

28

10

460

55

28

160

350

15

 

Задача 4

 

Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн.

 

Таблиця 4.1

Вихідні дані та розрахункові показники

Варіант

Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн

Кількість реалізованої продукції, тис.т

Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн

У т.ч. змін-на частина собівартості 1 т продукції,грн

Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн

Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

6

3360

80

46

38

640

-320

7

2145

39

60

45

585

-195

8

340

20

19

12

140

-40

9

880

40

25

18

280

-120

10

1440

45

37

27

450

-225

 

* стовпчик 1, 2, 3, 4, 5 – вихідні дані

* стовпчик 6, 7 - розраховані

 

Задача 5

 

Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства.

 

Таблиця 5.1

Вихідні дані

 

Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн

Ціна виробу, грн

Собівартості одиниці продукції,грн

Змінна частина собівартості одиниці продукції,грн

Точка беззбитко-вості роботи підприємства, тис.одиниць

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

А

1

2

3

4

5

6

6

360

18

20

10

45

810

7

760

50

59

40

76

3800

8

810

40

35

25

54

2160

9

630

47

57

38

70

3290

10

324

30

24

18

27

810

 

Задача 6

 

Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації ( на підприємстві один вид продукції).

 

Таблиця 6.1

Вихідні дані

Варіант

Реалізовано продукції, т

Собівартість 1 т продукції, грн

Ціна 1 т, грн

 

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

6

1500

1400

80

90

200

250

7

850

900

130

135

240

280

8

920

950

540

550

600

660

9

930

680

340

320

580

630

10

150

1200

440

410

650

680

 

Задача 7

 

За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку?

Таблиця 7.1

Вихідні дані

Варіант

Реалізовано продукції

Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн

Валовий прибуток підприємтва, тис.грн

Інші прибутки та збитки

Чистий прибуток

 

сума, тис.                                      грн

тонн

 

 

 

 

А

1

2

3

4

5

6

План

4000

8000

400

 

-500

300

6

4045

7800

420

0

-210

0

7

3984

8300

410

0

-480

0

8

4068

7200

425

0

-800

0

9

3149

8150

390

0

-470

0

10

4242

8400

415

0

-650

0

 

Задача 8

 

За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання?

 

Таблиця 8.1

Вихідні дані (тис.грн )

Варіант

Обсяг реалізації продукції

Валовий прибуток

Чистий прибуток

 

за планом

фактично

за планом

фактично

за планом

фактично

А

1

2

3

4

5

6

6

3400

3230

1000

900

420

400

7

3500

3430

800

810

360

340

8

4800

4848

750

780

220

200

9

6600

6798

680

748

108

110

10

2800

3080

420

441

80

84

 

Задача 9

 

Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності?

                                                                                           

Таблиця 9.1

Вихідні дані

Варіант

Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році,тис.грн

Собівартість реалізованої продукції,тис грн

Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році,тис. грн

Тривалість одного обороту оборотних активів, дні

Відносне вивельнення або залучення коштів, тис. грн

у минулому році

 

А

1

2

3

4

 

6

6

6480

5400

900

68

 

 

7

12800

6400

800

50

 

 

8

11250

7500

750

40

 

 

9

9120

4560

1520

115

 

 

10

8928

4960

1240

120

 

 

Цена (грн.) 150,00
Создать запрос на покупку