Запрос обрабатывается...

Контрольна робота з економетрії Варіант 10

Тема работы: Контрольна робота з економетрії Варіант 10
Код #90082
Предмет

Економетрія

Тип работы контрольна
Год написания 2014
Количество страниц 33
Содержание

ЗАВДАННЯ 1 3

 По даних, представлених в таблиці, вивчається залежність індексу людського розвитку y від змінних:
х1 - ВВП 2007 року у % до 2000;
х2 - витрати на кінцеве споживання в поточних цінах , % до ВВП;
х3 - витрати домашніх господарств, % до ВВП;
х4 - валові накопичення, % до ВВП;
х5 - добова калорійність споживання населення, ккал на душу населення;
х6 - очікувана тривалість життя при народженні 2007 року, кількість років.

Необхідно:
a. Побудувати матрицю парних коефіцієнтів кореляції. Встановити, які фактори мультиколінеарні.
b. Побудувати рівняння багатофакторної регресії в лінійні йформі з повним набором факторів.
c. Оцінити статистичну значимість рівняння регресії і його параметрів за допомогою критеріїв Фішера та Ст’юдента.
d. Відберіть інформативні фактори згідно з п.а та п.с. Побудуйте рівняння регресії зі статистично значимими факторами.


ЗАВДАННЯ 2 27

На основі двох взаємопов’язаних часових рядів про обсяг роздрібного товарообігу та розмір доходів населення побудувати модель, що характеризує залежність обсягу роздрібного товарообігу від розміру доходу.
1. Попередньо перевірити наявність автокореляції залишків за статистикою Дарбіна-Уотсона
2. За побудованою (оціненою) моделлю здійснити точковий прогноз при . Зробити висновки.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

Цена (грн.) 100,00
Создать запрос на покупку