Запрос обрабатывается...

задача (Риби-спорт)

Тема работы: задача (Риби-спорт)
Код #90028
Предмет

Фінанси

Фінанси підприємств

Тип работы контрольна
Год написания 2015
Количество страниц 12
Содержание

Вихідні дані.

Таблиця 1 – Звіт про прибутки та збитки за 1999-2003 рр, млн.дол.
Показник    1999 р.    2000 р.    2001 р.    2002 р.    2003 р.
Грошовий потік    5,84    6,40    7,41    8,74    9,39
Амортизація    1,45    1,60    1,75    1,97    2,22
Прибуток до оподаткування    4,38    4,80    5,66    6,77    7,17
Податок на прибуток    1,53    1,68    1,98    2,37    2,51
Чистий прибуток (після сплати податку на прибуток)    2,85    3,12    3,68    4,40    4,66

Таблиця 2 – Баланс на кінець року, 31 грудня, млн.дол.
Активи    Зобов’язання та власний капітал
    2002 р.    2003 р.        2002 р.    2003 р.
Грошові кошти та цінні папери    3,12    3,61    Поточні зобов’язання    2,90    3,20
Інші оборотні активи    15,08    16,93    Власний капітал    36,05    40,71
Чисті основні засоби    20,75    23,38            
Всього    38,95    43,91    Всього    38,95    43,91

Таблиця 3 – Проноз прибутків та дивідендів (млн.дол.)
    2004 р.    2005 р.    2006 р.    2007 р.    2008 р.    2009 р.    2010 р.
Грошовий потік    10,47    11,87    7,74    8,40    9,95    12,67    15,38
Амортизація    2,40    3,10    3,12    3,17    3,26    3,44    3,68
Прибуток до оподаткування    8,08    8,77    4,62    5,23    6,69    9,23    11,69
Податок на прибуток    2,83    3,07    1,62    1,83    2,34    3,23    4,09
Чистий прибуток (після сплати податку на прибуток)    5,25    5,70    3,00    3,40    4,35    6,00    7,60
Дивіденди    2,00    2,00    2,50    2,50    2,50    2,50    3,00
Нерозподілений прибуток    3,25    3,70    0,50    0,90    1,85    3,50    4,60


Таблиця 4 – Прогноз капітальних витрат (млн.дол.)
    2004 р.    2005 р.    2006 р.    2007 р.    2008 р.    2009 р.    2010 р.
Валові інвестиції в основні засоби    4,26    10,50    3,34    3,65    4,18    5,37    6,28
Інвестиції у чистий оборотний капітал    1,39    0,60    0,28    0,42    0,93    1,57    2,00
Всього    5,65    11,10    3,62    4,07    5,11    6,94    8,28

Інша додаткова інформація:
    Кількість звичайних акцій – 200 тис. шт., знаходяться у власності Дж. Риби
    Балансова рентабельність власного капіталу після 2010 року – 12%;
    Затрати компанії на капітал (WACC) – 10%

Питання:
1. На підставі даних з таблиць 3 і 4 складіть прогноз вільного грошового потоку «Риби-спорт» на 2004-2010 рр. Яка приведена вартість цього грошового потоку в 2003 р, включаючи продовжену вартість на 2010 р, дисконтовану до 2003 року?
2. Виходячи з інформації про «Моллі-спорт», перевірте свій прогноз продовженої вартості. Який прогнозний період (горизонт оцінки) ви порадили б для «Риби-спорт»?
3. Яка приведена вартість акції компанії?
4. У 2005 р компанії доведеться залучати додатково 4300000 дол. Чи впливає цей майбутній випуск акцій на вартість акції «Риби-спорт» у 2003 р? Поясніть свою відповідь.

Цена (грн.) 50,00
Создать запрос на покупку