Запрос обрабатывается...

Аналіз прибутку підприємства

Тема работы: Аналіз прибутку підприємства
Код #70067
Предмет

Фінансовий аналіз

Аналіз господарської діяльності

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2014
Количество страниц 8
Содержание


1. Болдирєва К.В. ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПРИБУТКУ ЗА РИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ // Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. - 23.12.2010 р.
2. Гордєєва Т.А. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МАРЖИНАЛЬНИЙ ПРИБУТОК» // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 9 (33). – Ч. 1. – 2012.
3. ЮРЧИШЕНА Л.В. МОДЕЛЮВАННЯ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ // Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 2, T. 3. – С. 88-93
4. Шафорост Я. П. ПРИБУТОК ЯК ЦЕНТРАЛЬНА КАТЕГОРІЯ В ЕКОНОМІЦІ ПІДПРИЄМСТВА // Збірник наукових праць - ВНАУ Серія: Економічні науки. - №1 2011. – 171-179
5. ЯРОВА В.І., ПОГРІБНЯК І.В. ПРИБУТОК В СИСТЕМI ОСНОВНИХ ЕКОНОМIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ ДIЯЛЬНОСТI ПIДПРИЄМСТВА
6. І.В. ТРОФИМОВА, М.В. ЛІТВИНЕНКО. ПЛАНУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ І ПРИБУТКУ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА // НТУ «ХПІ», Харків. -28.12.2011
7. Мальцев А.А., Єфремова А.О. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА // Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ.
8. І. Склярук. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ // ЕКОНОМІКА. 130/2011. – С. 69-71
9. В. М. ПОДАТЬ. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПРИБУТКУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ВАЖЕЛІВ // Економічні науки. - Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 6, T. 4. – С. 175-178
10. Несторишен І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
11. О. О. ОРЛОВ, Є. Г. РЯСНИХ. МЕТОДИКА МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИБУТКУ І БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА // Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 4, T. 2. – С. 7-10

Цена (грн.) 80,00
Создать запрос на покупку