Запрос обрабатывается...

Проблематика справляння податку на прибуток суб’єктами господарювання

Тема работы: Проблематика справляння податку на прибуток суб’єктами господарювання
Код #70042
Предмет

Оподаткування суб’єктів підприємництва

Тип работы аналіз наукових публікацій
Год написания 2015
Количество страниц 15
Содержание

Список використаних джерел

1. Голишевська Л.В. Суть та роль податку на прибуток у економічній діяльності підприємства /Л.В. Голишевська, О. Ю. Мойсеєва // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Випуск ІІІ (43), 2011р. с157-161. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2011/v3/NV-2011-V3_26.pdf
2. Якимова А. М. Вітчизняний та зарубіжний досвід справляння податку на прибуток підприємств / А. М. Якимова, А. М. Прищепа // Економіка і регіон. - 2012. - № 3. - С. 211-215. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/econrig_2012_3_41.pdf
3. Маліновська К. О. Механізм обчислення податку на прибуток в контексті врахування податкових різниць / К. О. Маліновська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць / ред. кол.: І. Д. Пасічник, О. І. Дем’янчук. – Острог:Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 24. – С. 281–285. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2014/n24/55.pdf
4. Мелень О. В. Актуальні питання оподаткування прибутку [Електронний ресурс] / О. В. Мелень, С. В. Лукаш // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Технічний прогрес та ефективність виробництва. - 2013. - № 67. - С. 107-111. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/vcpitp_2013_67_19.pdf
5. Блюсенко Т. С. Проблеми здійснення податкового контролю за нарахуванням та сплатою податку на прибуток: ретроспективний аспект / Т. С. Блюсенко // Управління розвитком. - 2013. - № 21. - С. 72-74. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/Uproz_2013_21_30.pdf
6. Ободзінська Ю. В. Проблеми функціонування механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні / Ю. В. Ободзінська // Збірник студентських наукових праць Одеського національного економічного університету. – 2013. - №2. – С. 28-36. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oneu.edu.ua/pages/cath/finans/files/stud_sbornik_2(2013).pdf
7. Кривенко Л.О. Вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств / Л.О. Кривенко // Збірник студентських наукових праць Одеського національного економічного університету. – 2013. - №2. – С. 271-279. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://oneu.edu.ua/pages/cath/finans/files/stud_sbornik_2(2013).pdf
8. Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні: монографія / [Огороднікова І. І., Серебрянський Д. М., Смірнова О. М., Стадник М. В. Турянський Ю. І.]; за заг. ред. Д. М. Серебрянського. – К.: А лерта, 2013. – 366 с

Цена (грн.) 80,00
Создать запрос на покупку