Запрос обрабатывается...

Великі зарубіжні корпорації в Україні: фінансовий аспект діяльності

Тема работы: Великі зарубіжні корпорації в Україні: фінансовий аспект діяльності
Код #70022
Предмет

Фінанси

Міжнародна економіка

Тип работы аналіз наукових публікацій
Год написания 2015
Количество страниц 10
Содержание

1. Ночвіна І.О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій в Україні та їх вплив на національну економіку / І.О. Ночвіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету. – 2014. – №4. – С. 200-207. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://irbis-nbuv.v.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpkhnpu_eko_2014_14_23.pdf
2. Печенка О. І. Аналіз стратегій діяльності американських ТНК на ринку України / О. І. Печенка, В. І. Косенко // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/eui_2014_1_84.pdf
3. Кравчук О. Я. Шляхи стимулювання іноземних інвестицій транснаціональних корпорацій в Україні / О. Я. Кравчук, Л. В. Киришун // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(2). - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(2)__17.pdf

Цена (грн.) 70,00
Создать запрос на покупку