Запрос обрабатывается...

Система "директ-костинг" як теоретична база аналізу витрат та оптимізації прибутку

Тема работы: Система "директ-костинг" як теоретична база аналізу витрат та оптимізації прибутку
Код #70011
Предмет

Фінансовий аналіз

Тип работы аналіз наукових публікацій
Год написания 2016
Количество страниц 12
Содержание

1. Шулла Р. С. Концептуальні підходи до організації системи управлінського обліку "директ-костинг": зарубіжний досвід та можливість його адаптації у вітчизняній теорії та практиці / Р. С. Шулла, М. М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер: Економіка. - 2013. - Вип. 4. - С. 247-254. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/UJRN/Nvuuec_2013_4_45
2. Осадча Г. Г. Калькуляція собівартості в системі "директ-костинг" та в системі повного розподілу витрат на вироби ("абзорпшен-костинг") / Г. Г. Осадча, А. В. Степанюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 246-249. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(1)__60
3. Шулла Р. С. Особливості калькулювання нормативної собівартості продукції в системі "директ-костинг" на підприємствах лісопильного виробництва / Р. С. Шулла // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). - С. 177-180. - Режим доступу: http://nbuv.v.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(2)__40

Цена (грн.) 60,00
Создать запрос на покупку