Запрос обрабатывается...

Планування маркетингового дослідження

Тема работы: Планування маркетингового дослідження
Код #60572
Предмет

Маркетингові дослідження

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2010
Количество страниц 21
Содержание

1. Мета дослідження

2. Проблема дослідження

3. Об’єкт дослідження: активно-пасивні операції банку

4. Предмет дослідження: відсоткові ставки та строки за основними активними та пасивними операціями банку

5. Методи дсолідження: Дослідження проводиться з використанням методу анкетування та подальшому аналізі отриманих даних за допомогою економіко-статистичних методів.

6. Робоча гіпотеза маркетингового дослідження щодо оптимізації активно-пасивних операцій банку

7. Обґрунтування необхідних технічних засобів та пакетів прикладних програм для проведення маркетингового дослідження

8. Математичний інструментарій аналізу результатів дослідження

9. Програмні засоби для аналізу результатів маркетингового дослідження

10. Обґрунтування чисельності та кваліфікації персоналу для проведення маркетингового дослідження (структура персоналу, його фах, кваліфікація, схема підпорядкування) по окремих етапах дослідження

11. Визначення раціональних строків певних етапів проведення маркетингового дослідження

 12. Розрахунок бюджету (вартості) окремих етапів маркетингового дослідження та дослідження в цілому

Цена (грн.) 100,00
Создать запрос на покупку