Запрос обрабатывается...

Індивідуальне завдання з дисципліни Внутрішній економічний механізм підприємства ВЕМП (на матеріалах завод. ім. Малишева) Варіант 1

Тема работы: Індивідуальне завдання з дисципліни Внутрішній економічний механізм підприємства ВЕМП (на матеріалах завод. ім. Малишева) Варіант 1
Код #60483
Предмет

Внутрішній економічний механізм підприємства

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2012
Количество страниц 22
Содержание

ЗАВДАННЯ 1 3
ЗАВДАННЯ 2 9
ЗАВДАННЯ 3 15
ЗАВДАННЯ 4 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21

 

Завдання (частина) 1. За матеріалами підприємства, на якому працює студент, потрібно проаналізувати діючу на ньому модель внутрішнього економічного механізму, а також розробити (з належними обґрунтуваннями) рекомендації щодо її оптимізації (вдосконалення). В межах цього слід визначити економічні форми функціонування  окремих підрозділів підприємства (цехів, відділів, служб, дільниць); охарактеризувати застосовувані в аналізованих підрозділах системи планування і контролю результатів та витрат; обґрунтувати відповідні пропозиції, котрі б дозволили підвищити ефективність функціонування цих підрозділів як господарюючих елементів, тобто центрів відповідальності.

Завдання (частина) 2.  За матеріалами підприємства, на якому працює студент, потрібно скласти річний (або квартальний) кошторис окремого виробничого підрозділу (цеху) за встановленими на підприємстві статтями витрат або згідно із переліком статей, відображеним у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.  Особливу увагу слід звернути на статтю загальновиробничих витрат, яка є комплексною і має дворівневу структуру.

В разі, якщо підприємство відноситься до невиробничої сфери, як компромісний варіант можна скласти кошторис підприємства в цілому.

В межах виконання даного завдання необхідно дати детальні пояснення щодо проведених обчислень. 

Завдання (частина) 3. Керівництвом фабрики, що виготовляє сумки, прийняте рішення про збільшення обсягу виробництва в наступному (плановому) році на 20%. При цьому  сукупні витрати внаслідок збільшення змінних витрат мають зрости на 10%. Збільшення обсягу виробництва потребує залучення додаткового технологічного устаткування, що також вплине на рівень сукупних витрат у плановому періоді. Інші показники фабрики для кожного студента є індивідуальними і зазначаються у додатку, а саме: обсяг виробництва у минулому (звітному) році; вартість устаткування (капітальні інвестиції), яке потрібно придбати для забезпечення зростання обсягу виробництва; розмір постійних витрат у минулому (звітному) році; ціна сумки; строк корисного використання додаткового технологічного устаткування, його ліквідаційна вартість.

Потрібно обґрунтувати, що вигідніше з огляду на витрати (з урахуванням процедури дисконтування): взяти устаткування у лізинг на 3 роки з подальшим викупом за залишковою вартістю чи купити його, взявши кредит у банку. Лізингові платежі у складі амортизаційних відрахувань і лізингового доходу (останній визначено на рівні 20%) сплачуються в кінці кожного року. Кредит (“тіло” кредиту) повертається протягом двох років рівними частинами, також в кінці кожного року. Кредитна й відповідно дисконтна ставка – 25%. Вибраний варіант придбання устаткування слід врахувати в подальшому аналізі (див. наступне завдання). Для цього необхідно витрати минулого (звітного) і наступного (планового) періодів розподілити на змінні та постійні, виходячи з їх динаміки.     

Вихідні дані:

п/п

Обсяг виробництва сумок в минулому році,

тис. шт.

К (капітальні інвестиції), тис. ум. од.

Сп (постійні витрати в минулому році), тис. ум. од.

Ціна, ум. од.

Строк корисного використання додаткового устаткування, років

Ліквідаційна вартість додаткового устаткування, тис. ум. од.

1

10

800

700

200

5

20

 

Завдання (частина) 4. За умовою та результатами виконання завдання (частини) 3 потрібно дати оцінку плановим заходам щодо збільшення обсягу виробництва підприємства у наступному році за методикою СVР-аналізу, взявши до уваги показники:

  • маржинальний прибуток;
  • операційний прибуток;
  • коефіцієнт маржинального прибутку;
  • обсяг виробництва, що забезпечує його загальну (бухгалтерську) беззбитковість (точку беззбитковості);
  • рівень безпеки виробництва за критерієм його прибутковості;
  • операційний ліверидж.

 

Цена (грн.) 100,00
Создать запрос на покупку