Запрос обрабатывается...

Фінансова діагностика та стратегії розвитку ВАТ "Славутський солодовий завод"

Тема работы: Фінансова діагностика та стратегії розвитку ВАТ "Славутський солодовий завод"
Код #60412
Предмет

Економічне управління підприємством

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2011
Количество страниц 20
Содержание

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА РИНКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 3
2. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА, ЇЇ ВІДПОВІДНІСТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ЦІЛЯМ ТА УПРАВЛІНСЬКИМ РІШЕННЯМ 6
3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ПІДПРИЄМСТВА 8
4. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФІНАНСОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ 10
5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ, ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ РИНКОВИМ ТЕНДЕНЦІЯМ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 12
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

 

Зміст індивідуального завдання

Мета індивідуального завдання: набути практичних навичок проведення фінансової діагностики підприємства.

В ході виконання завдання потрібно:

1. дати коротку характеристику підприємства, сферу його діяльності, ринкового сегменту, в якому діє підприємство; проаналізувати ринкові тенденції та фактори, що впливають на функціонування і розвиток компанії -2-3 стор;

 

2. проаналізувати відповідність прийняття управлінських рішень стратегії розвитку та встановленим цілям компанії (за відсутністю документу „Стратегія компанії” визначити стратегію розвитку підприємства по-факту або за результатами інтерв’ю з його керівниками) – 1-2 стор;

 

3. виконати необхідні розрахунки для проведення вертикального і горизонтального, порівняльного аналізу основних фінансових звітів (баланс, звіт про фінансові результати і рух грошових коштів) за 3-х річний період – 3-4 стор,

 

4. оцінити ефективність діяльності підприємства за даними аналізу фінансових коефіцієнтів - 2-3 стор;

 

5. проаналізувати динамку змін, що спостерігаються у показниках фінансового стану, прокоментувати їх відповідність тенденціям зовнішнього середовища, принципам і процедурам управління, дати характеристику виявленим тенденціям зміни фінансових результатів, провести бенчмаркінговий аналіз основних фінансових показників, виявити ендогенні та екзогенні чинники, ті управлінські рішення менеджменту, що впливали на зміну фінансового стану підприємства - 4-6 стор.

Цена (грн.) 90,00
Создать запрос на покупку