Запрос обрабатывается...

Стратегічний аналіз діляьності ВАТ «АМК»

Тема работы: Стратегічний аналіз діляьності ВАТ «АМК»
Код #60371
Предмет

Стратегія підприємства

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2011
Количество страниц 25
Содержание

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТА ПІДПРИЄМСТВА (ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ, ЩО ВИРОБЛЯЄ АБО ЯКІ ПОСЛУГИ НАДАЄ, ДОЛЯ РИНКУ) 3
РОЗДІЛ 2. SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА 11
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ КОМПАНІЇ 13
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАТРИЧНОЇ МОДЕЛІ 17
РОЗДІЛ 5. ВИБІР КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВАТ «АМК» 19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 

Зміст та структура індивідуального завдання:
1. Провести стратегічну сегментацію діяльності підприємства та виконати аналіз окремого бізнес-напрямку за методикою структурного аналізу п’яти конкурентних сил М.Портера (3 бали).
2. Провести SWOT-аналіз підприємства (2 бали).
3. Сформулювати та/або проаналізувати місію та цілі компанії (1 бал).
4. Побудувати будь-яку із матричних моделей (моделей портфельного аналі-зу) та за її висновками дати рекомендації підприємству щодо формування загально корпоративної стратегії (2 бали).
5. Обґрунтувати конкурентні (бізнес) стратегії для кожного напрямку діяль-ності підприємства (2 бали).
Письмова робота здається на кафедру не пізніше, ніж за тиждень до по-чатку сесії. Робота рецензується викладачем та захищається під час консуль-тації.

Цена (грн.) 80,00
Создать запрос на покупку