Запрос обрабатывается...

Оцінка ефективності песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону Варіант 9

Тема работы: Оцінка ефективності песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону Варіант 9
Код #60356
Предмет

Управління фірмою малого бізнесу

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2013
Количество страниц 16
Содержание

1. Завдання 3
2. Первинна інформація за проектом організації перукарського салону 4
3. Обґрунтування проекту організації перукарського салону за песимістичним варіантом 6
Список використаних джерел 15

 

Варіант №9

«Оцінка ефективності песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону»

Використовуючи наведену нижче первинну інформацію за проектом організації перукарського салону і форми таблиць:

1) розрахувати грошові потоки обслуговування кредиту за варіантами його залучення. Результати розрахунків звести у таблицю 7;

2) розрахувати фонд оплати праці персоналу перукарні. Результати розрахунків звести у таблицю 8;

3) розрахувати експлуатаційні (у розрахунку на рік) витрати на реалізацію проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблицю 9;

4) розрахувати доходи перукарні на рік. Результати розрахунків звести у таблицю 10;

5) розрахувати на 1, 2 і 3 роки фінансові результати песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблицю 11;

6) розрахувати номінальні і дисконтовані грошові потоки за песимістичним варіантом залучення коштів для реалізації проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблицю 12;

7) розрахувати для песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону:      а) період окупності інвестицій (РР); б) чисту поточну вартість (NPV); в) індекс (коефіцієнт) доходності (PI);

8) розрахувати точку беззбитковості (у розрахунку на рік) при реалізації проекту організації перукарського салону за песимістичним варіантом

9) визначити, чи буде залишатися ефективним проект організації перукарського салону (за песимістичним варіантом) за умови збільшення вартості оренди приміщення на 30%.

Цена (грн.) 110,00
Создать запрос на покупку