Запрос обрабатывается...

Оцінка та планування податкових надходжень до зведеного бюджету (МФА) КНЕУ

Тема работы: Оцінка та планування податкових надходжень до зведеного бюджету (МФА) КНЕУ
Код #60327
Предмет

Макрофінансовий аналіз

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2014
Количество страниц 75
Содержание

ЗАВДАННЯ

І. Етап. 
- визначити мету аналізу об’єкта дослідження і перелік завдання, які будуть вирішувати в процесі аналізу для досягнення мети (залежно від обраної теми); 
- визначити проблеми, які існують в практичній площині щодо функціонування об’єкта аналізу (згрупувати проблеми, що виділяють різні науковці та економісти за основники напрямками проблемних питань).

ІІ. Етап 
- визначити абсолютні і відносні показники, які будуть розраховуватись в процесі дослідження (мінімум 10 абсолютних і 10 відносних показників). Надати кожному із них економічну інтерпретацію (мета розрахунку). Представити показники в табличній формі
- визначити фактори, які можуть впливати на об’єкт аналізу. Визначити, на які макро- і мікропоказники може впливати об’єкт аналізу в аналітичному проекті (причинно-наслідкові зв’язки).

ІІІ. Етап 
Для кожного із наступних пунктів здійснити математичні розрахунки. Результати розрахунків представити графічно та надати економічну інтерпретацію, виявити проблеми, встановити причини, що її зумовлюють; запропонувати шляхи її (їх) вирішення. Після пункту вставити вікно Excel з розрахунками (за допомогою PrintScreen):
1. Проаналізувати зміни абсолютних показників у часі. Розрахувати основні відносні величини. Проаналізувати динаміку структурних зрушень показників у відносному виразі. 
2. Проаналізувати внутрішньорічні коливання аналізованих показників. 
3. Оцінити еластичність на основі розрахунку відповідних коефіцієнтів.
4. Проаналізувати пропорційність розподілу аналізованих показників. Побудувати криву Лоренца. 
5. Здійснити кореляційний аналіз. Оцінити щільність та істотність взаємозв’язку об’єкта аналізу та визначених (аналізованих) чинників впливу. 
6. На основі факторного аналізу оцінити вплив факторів на аналізовані показники (і їх ефективність). 
7. Визначити основну тенденцію розвитку та побудувати прогноз.

ІV. Етап 
Підготовка аналітичної записки із розробленими рекомендаціями щодо удосконалення управління аналізованим об’єктом.

Цена (грн.) 200,00
Создать запрос на покупку