Запрос обрабатывается...

Індивідуальне завдання з дисципліни: "Промислова політика" Варіант 4 КНЕУ

Тема работы: Індивідуальне завдання з дисципліни: "Промислова політика" Варіант 4 КНЕУ
Код #60323
Предмет

Промислова політика

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2014
Количество страниц 17
Содержание

ЗАВДАННЯ 1 3
ЗАВДАННЯ 2 7
ЗАВДАННЯ 3 10
ЗАВДАННЯ 4 12
ЗАВДАННЯ 5 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 

Завдання 1

 

Користуючись даними таблиці, зробити висновок: в якій галузі промисловості більша частка інтенсивних чинників в економічному зростанні?

 

Таблиця 1

Вихідні дані

Варіант

Валова продукція,

млн грн.

Витрати,

млн. грн

Галузь “А”

Галузь “Б”

Галузь “А”

Галузь “Б”

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

4

17,4

19,1

12,8

15

13,6

14,2

11

12,1

 

 

Завдання 2

 

У звітному році обсяг валової продукції промисловості складався з елементів, обсяги яких наведені у таблиці. Розрахувати обсяг чистого прибутку (валового джерела інвестиції), якщо податок на прибуток становить 25%.

 

 

Таблиця 2

 

Вихідні дані

(млрд. грн.)

Варіант

Споживання товарів та послуг

Незавершене виробництво

Частина товарної продукції промисловості, яка споживається у формі інвестицій самою промисловістю

Частина товарної продукції промисловості, яка спрямовується на експорт

Частина товарної продукції промисловості, яка спрямовується на споживання в інші сектори економіки

Проміжний продукт промисловості (внутрішньопромисловий оборот)

Проміжний продукт інших секторів економіки

Амортизація

Неприбуткові податки

4

132,4

11,9

38,5

17,2

231,2

29,4

31,4

19,3

4,9

 

 

Завдання 3

 

Міністерство промислової політики прийняло рішення про модернізацію державного підприємства. Вибрати найбільш ефективний проект модернізації, якщо сума інвестиційних витрат однакова за різними проектами. Інвестиції за всіма проектами вкладаються строком на один рік, а прибутки реінвестуються. Інвестиційні витрати та очікувана норма чистого прибутку наведені у таблиці.

 

Таблиця 3

Вихідні дані

Варіант

Інвестиційні витрати,

тис. грн.

Очікувана норма чистого прибутку

Проект №1, % за рік

Проект №2, % за півріччя

Проект №3, % за 4 місяці

Проект №4, % за квартал

4

250

88

38

27

19

 

 

Завдання 4

 

На підставі розрахунків прийняти рішення про економічну доцільність модернізації виробничого підприємства, яке передане в управління місцевої державної адміністрації, у порівнянні з альтернативним інвестиційним проектом. Інвестиційні витрати на модернізацію здійснюються на протязі 3 років. Прибуток отримують та амортизацію нараховують після закінчення періоду інвестування протягом 5 років. Щорічні суми інвестиційних витрат, суми очікуваного чистого прибутку і амортизації, та внутрішня норма прибутку за альтернативним проектом наведені в таблиці.

 

Таблиця 4

Вихідні дані

Варіант

Інвестиційні витрати, тис. грн.

Прибуток, тис. грн.

Амортиза-ція,

тис. грн.

Внутрішня норма прибутку,

% за рік

1 рік

2 рік

3 рік

4

130

90

90

65

115

20

 

 

Завдання 5

 

На підставі розрахунків за даними таблиці вибрати економічно вигідну стратегію інвестування реконструкції державного підприємства з виробництва озброєння. Можливими є три стратегії інвестування реконструкції підприємства. Загальні суми інвестиційних витрат за кожним варіантом однакові. Тривалість періоду реконструкції однакова і становить 3 роки. Інвестиційні витрати здійснюються на початку кожного року. Процентна ставка є незмінною у продовж усього періоду інвестування.

 

Таблиця 6

Вихідні дані

(тис. грн.)

Варіант

Процентна ставка, %

Стратегія №1

Стратегія №2

Стратегія №3

1 рік

2 рік

3 рік

1 рік

2 рік

3 рік

1 рік

2 рік

3 рік

4

12

700

700

800

300

700

1200

1200

700

300

 

 !!!МОЖЕМО ВИКОНАТИ КОНТРОЛЬНУ ЗА ІНШИМИ ВАРІАНТАМИ. ДЗВОНІТЬ!!!

Цена (грн.) 100,00
Создать запрос на покупку