Запрос обрабатывается...

Управління витратами - Калькулювання та управління витратами за видами діяльності (ABC, activity-based costing) КНЕУ Варіант 9

Тема работы: Управління витратами - Калькулювання та управління витратами за видами діяльності (ABC, activity-based costing) КНЕУ Варіант 9
Код #60283
Предмет

Управління витратами

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2014
Количество страниц 20
Содержание

1. ВИХІДНІ ДАНІ 3
2. РОЗРАХУНОК СТРУКТУРИ ТА ОБСЯГУ ВИТРАТ ЗА ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 6
3. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ВД МІЖ ЗАЗНАЧЕНИМИ СП 8
4. ОПИС ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА НАДАННЯ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ 11
5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ СП_1-5 СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ 13
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17


Є готові роботи за іншими варіантами: 31, 45, 75

 


Примітка: КНЕУ, факультет економіки та упправління

 

ЗАВДАННЯ:

Сервісний центр ІТ-компанії надає послуги з підтримки, обслуговування, ремонту та первинного встановлення апаратного забезпечення корпоративних серверних систем.

 

Вихідні дані за варіантом представлені у таблиці нижче:

Таблиця 1

Дані про витрата та доходи сервісного центру у звітному періоді, тис. грн

 

Центри витрат (ЦВ) та сервісні послуги (СП) 9
Центр витрат (ЦВ)  
А. Приймання та ідентифікація категорії звернень 8709
В. Адміністративні витрати 4431
С. Інженерна служба 43596
D. Витрати на субпідрядні роботи 17391
Разом витрат у періоді 74127
Сервісна послуга Дохід (виручка) від надання сервісних послуг СП_1-5  
СП_1 _Дистанційне консультування клієнта 4452
СП_2_Консультування та відправлення замовнику запасних частин 7566
СП_3_Послуги інженера СЦ на території замовника 62158
СП_4_Послуги інженера третьої сторони на території замовника 10436
СП_5_Первинне встановлення корпоративної серверної системи 8496
Разом доходів у періоді 93107

В компанії впроваджено систему калькулювання за видами діяльності (ABC), яку використовують для контролю та управління собівартістю сервісних послуг, інформаційної підтримки діяльності з ціноутворення, аналізу ефективності здійснення операційних видів діяльності і т. ін.

Відстеження та фіксування витрат сервісного центру здійснюють в ABC-системі за 4-ма ЦЕНТРАМИ (ПУЛАМИ) ВИТРАТ – А, В, С, D (можна вважати умовно, що центр витрат (ЦВ) - комплексна стаття накладних операційних витрат).

Дані про величину операційних витрат сервісного підприємства у звітному періоді подано за центрами витрат А, В, С, D у таблиці 1 (за варіантами), де також зазначено доходи підприємства від реалізації (надання) послуг за вказаний період.

У сервісному центрі ідентифіковано 7 ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ (див. табл. 2), які поглинають ресурси підприємства та спричиняють витрати, відстежені за центрами витрат А, В, С, D. Величину витрат на кожен з 7-ми видів діяльності (ВД) визначають за даними таблиці 2 шляхом коефіцієнтного (процентного) розподілу витрат, накопичених у звітному періоді в центрах витрат А, В, С, D.

Безперервне здійснення 7-ми видів діяльності (процесів) в сервісному центрі спрямоване на підготовку та забезпечення надання клієнтам 5-ти таких сервісних послуг (СП):

 

СП_1_Дистанційне консультування клієнта

СП_2_Консультування та відправлення замовнику запасних частин

СП_3_Послуги інженера СЦ на території замовника

СП_4_Послуги інженера третьої сторони на території замовника

СП_5_Первинне встановлення корпоративної серверної системи

 

В таблиці 3 зазначено дані щодо загальної кількості одиниць фактора витрат діяльності певного виду (який є вимірником обсягів діяльності) та кількості одиниць фактора витрат, простеженої за сервісними послугами СП_1-5.

На основі наведених даних ABC-системи сервісного центру за звітний період, необхідно виконати такі завдання (див. метод, вказівки):

  1. Обчислити витрати на кожен з видів діяльності ВД_1 - ВД_7 на основі даних про витрати ЦВ А, В, С, D та їх розподілу, зазначених в табл. 1 і 2. Заповнити табл. 2.
  2. За даними табл. 2 і 3 визначити ставку витрат (в грн.) на одиницю фактора витрат діяльності ВД_1-7, обчислити витрати на кожну з 5-ти сервісних послуг СП_1 - СП_5 шляхом розподілу витрат видів діяльності між зазначеними сервісними послугами пропорційно кількості одиниць відповідного фактора витрат. Заповнити табл. 4.
  3. На основі даних табл. 3 та 4 вказати, яких видів діяльності потребує підготовка та надання кожної з 5-ти сервісних послуг СЦ.
  4. На основі проведених обчислень та за даними таблиць З і 4 визначити:

4.1. Середню вартість (в грн.) надання однієї сервісної послуги СП_1 в розрахунку на одне "звернення з ідентифікованою проблемою" (див. табл. 3. ВД_2-СП_1).

4.2. Середню вартість (в грн.) надання однієї сервісної послуги СП_2 в розрахунку на одне "звернення, з тих. за якими відправляють запасні частини" (див. табл. 3. ВД_4 - СП_2).

4.3. Середню вартість (в грн.) надання однієї сервісної послуги СП_3 в розрахунку на одну годину роботи інженера СЦ (див. табл. 3. ВД_5 - СП_3).

4.4. Середню вартість (в грн.) надання однієї сервісної послуги СП_4 в розрахунку на одну годину роботи інженера третьої сторони (див. табл. 3. ВД_6 - СП_4).

4.5. Середню вартість (в грн.) надання однієї сервісної послуги СП_5 в розрахунку на одну годину спільної роботи інженерів СЦ та третьої сторони (див. табл. З, ВД_5-б - СП_5).

4.6. Визначити величину операційного прибутку в розрахунку на кожну СП_1-5.

4.7. Заповнити табл. 5.

  1. За результатами проведених обчислень в ABC-системі сервісного центру проаналізувати дані таблиць 2-5 та подати письмово висновки щодо обгрунтованості та необхідності коригування наявної структури сервісних послуг СЦ та вартості їх надання.
Цена (грн.) 90,00
Создать запрос на покупку