Запрос обрабатывается...

Індивідуальне завдання з дисципліни Корпорації на фінансовому ринку Варіант 14

Тема работы: Індивідуальне завдання з дисципліни Корпорації на фінансовому ринку Варіант 14
Код #60243
Предмет

Корпорації на фінансовому ринку

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2015
Количество страниц 20
Содержание

ЗАВДАННЯ 1 3
Вартісний цикл обороту капіталу.

 

ЗАВДАННЯ 2 7
Працюючий капітал корпорації

 

ЗАВДАННЯ 3 10
Написати формулу доходу на звичайну акцію.

 

ЗАВДАННЯ 4 11
Планування статей активів та зобов’язань балансу корпорації, що залежать від обсягу реалізації (спонтанні статті).

 

ЗАВДАННЯ 5 13
Тестове питання:
Erp = Rf + β * (ERm - Rf) – це:
а) модель Шарпа;
б) модель Марковіца.


ЗАВДАННЯ 6 14
Тестове питання:
Цінні папери, які емітуються корпорацією, – райти при¬значені для:
а) пільгового продажу існуючим акціонерам;
б) продажу на ринку капіталів;
в) продажу утримувачам облігацій.


ЗАВДАННЯ 7 15
Загальна вартість навчання у коледжі дорівнювати¬ме 50 000 дол. через 18 років, коли Ваша дитина поступить туди навчатися. Нині Ви можете інвестувати 5000 дол. Якою повинна бути відсоткова ставка, щоб Вам вистачило коштів на оплату за навчання дитини у коледжі?

 

ЗАВДАННЯ 8 17
Компанія «Freedlich» хоче дати оцінку проекту з на¬ступними грошовими потоками:
Рік Грошовий потік
0 -900
1 1200
2 -200
Якщо компанія прагне отримати 10% доходу на свою інвес¬тицію, чи слід їй прийняти цей проект?


ЗАВДАННЯ 9 18
«Бета»-коефіцієнт звичайних акцій (показник сис¬темного ризику) корпорації Y дорівнює 1,25. Якщо ставка за безризиковими цінними паперами 4%, а ринкова відсоткова ставка по даному класу акцій – 12 %, яка ціна капіталу корпорації за¬лученого за допомогою звичайних акцій?

 

ЗАВДАННЯ 10 19
Комерційний банк відкрив для фірми кредитну лінію у 400 000 дол. Фірма повинна підтримувати компенсацій¬ний залишок у розмірі 15%, за непогашеними позиками та 10% за невикористаної частини кредиту. Відсоткова ставка позики – 18%. Компанія на поточний період бере у позику 275 000 дол. Знайдіть реальну відсоткову ставку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

 


Примітка: КНЕУ, фінансово-економічний факультет

Цена (грн.) 100,00
Создать запрос на покупку