Запрос обрабатывается...

Індивідуальне завдання з дисципліни Корпорації на фінансовому ринку (задачі 7-10)

Тема работы: Індивідуальне завдання з дисципліни Корпорації на фінансовому ринку (задачі 7-10)
Код #60241
Предмет

Корпорації на фінансовому ринку

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2015
Количество страниц 6
Содержание

ЗАВДАННЯ 7 1
Корпорація виплатила дивіденди по 5 дол. на звичайну акцію, та очікується, що сума дивідендів буде щорічно зростати на 6 %. Знайдіть приведену вартість акції, якщо інвестори дисконтують майбутні доходи за річною ставкою 10%

 

ЗАВДАННЯ 8 2
Інвестиційний проект Х пропонує платити вам 2000 дол. протягом 4 років, а інвестиційний проект У пропонує вам платити 2500 протягом 3 років. Який з цих грошових потоків має більш високу поточну (сьогоднішню) вартість, якщо облікова ставка дорівнює 5%?

 

ЗАВДАННЯ 9 4
Номінал векселя дорівнює 100 дол., банк зарахував вексель за 95 дол., до терміну погашення залишилося 6 місяців. Чому дорівнює облікова ставка?

 

ЗАВДАННЯ 10 5
Відділ інвестицій компанії по роботі з цінними паперами отримав завдання скласти баланс корпорації, що її цікавить: Джекоб & Ko. Інвестиційна компанія отримала наступну інформацію: за минулий рік продаж корпорації склав 120 000 доларів (все в кредит).
1) оборотність активів - 2,4;
2) гроші до активів 1,0 %
3) оборотність дебіторської заборгованості - 8;
4) оборотність товарно-матеріальних запасів - 10;
5) коефіцієнт поточної ліквідності - 2;
6) зобов’язання до загальної суми активів 62,0%.
На основі інформації запропоновано скласти баланс:

Активи Пасиви і сплачений капітал
1. Грошові кошти 500 1. Поточні зобов’язання 7750
2. Дебітори 15000 2. Довгострокові зобов’язання 23250
3. Товарно-матеріальні запаси 12000 3. Власний капітал 19000
4. Довгострокові активи 22500 Усього, пасиви і сплачений капітал 50000
Усього активи 50000

  

Примітка: КНЕУ, фінансово-економічний факультет

Цена (грн.) 60,00
Создать запрос на покупку