Запрос обрабатывается...

Аналіз господарської діяльності: Індивідуальне Завдання Варіант №7

Тема работы: Аналіз господарської діяльності: Індивідуальне Завдання Варіант №7
Код #60064
Предмет

Аналіз господарської діяльності

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2015
Количество страниц 26
Содержание

ЗМІСТ

ЗАДАЧА 1    3
Визначте, чи виконано підприємством виробничу програму за сортністю трьома способами. Ціна продукції першого сорту 20 грн, другого сорту – 18 грн, третього сорту – 16 грн.
Вихідні дані представлено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1
Вихідні дані

Варіант 7 Перший сорт за планом 2000 фактично 2100 Другий сорт за планом 500 фактично 200 Третій сорт за планом 100 фактично 200

ЗАДАЧА 2    7
Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану.
Вихідні дані наведено у табл. 4

Таблиця 4
Вихідні дані
Варіант 7    Матеріал А    За планом норми затрат  на 1 виріб, кг 50 сума, грн
 300    Фактично норми затрат  на 1 виріб, кг 48 сума, грн 312
Матеріал Б    За планом норми затрат  на 1 виріб, кг 8 сума, грн
 480    Фактично норми затрат  на 1 виріб, кг 8,5 сума, грн 374

ЗАДАЧА 3    9
За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку?
Вихідні дані до завдання наведено у табл. 6

Таблиця 6
Вихідні дані
Варіант 7    Фактично реалізовано продукції сума, тис.грн 3984 тонн 8300    Фактична собівартість 1 т реалізованої продукції, грн 410    Фактичні інші прибутки та збитки, тис. грн. -480

Окрім цього, є наступні дані, що стосуються ланових показників діяльності підприємства:
    плановий обсяг реалізації (тис. грн.) – 4000 тис. грн.
    плановий обсяг реалізації (тонн) – 8000 тонн
    планова собівартість 1 т реалізованої продукції (грн.) – 400 грн.
    планові інші прибутки та збитки (тис. грн.) – -500 тис. грн.
    плановий чистий прибуток (тис. грн.) – 300 тис. грн.

ЗАДАЧА 4    12

Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності?
Вихідні дані наведено у табл. 7

Таблиця 7

Вихідні дані
Варіант 7    Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис.грн 12800    Собівартість реалізованої продукції, тис грн 6400    Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн 800    Тривалість одного обороту оборотних активів у минулому році, дні 50

ЗАДАЧА 5    14
Провести експрес-аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього:
    скласти порівняльний аналітичний баланс;
    згрупувати активи підприємства за ступенем їх ліквідності;
    провести коефіцієнтний аналіз ліквідності;
    провести коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості.
Аналіз  виконати на підставі фінансової звітності обраного підприємства. Для оформлення роботи використати таблиці наведені у роздатковому матеріалі до контактного заняття 3.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    22

Цена (грн.) 70,00
Создать запрос на покупку