Запрос обрабатывается...

Відкриття логістичного центру зарубіжною логістичною корпорацією в Україні

Тема работы: Відкриття логістичного центру зарубіжною логістичною корпорацією в Україні
Код #60044
Предмет

Фінансовий контролінг

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2015
Количество страниц 30
Содержание

Завдання
Бізнес-кейс для міжпредметного тренінгу студентів магістерської програми
«Фінансовий контролінг»
Мета: прийняти рішення щодо запропонованого проекту – запуск проекту
чи відхилення.

Презенатція (СЛАЙДИ)
1. Розподіл ролей в команді
2. Україна у міжнародному рейтингу Doing Business*
3. Аналіз законодавчої бази для ведення бізнесу в Україні (Doing business-2015)*
4.Податкові питання
5. Основні показники та тенденції ринку контрактної логістики (“комплексних логістичних рішень”) в Україні*
6. Початкові інвестиційні дані створення ЛЦ
7. Планова виробнича програма
8. Розподіл основного асортименту потенційних клієнтів ЛЦ і попит на орендовані площі в розрізі товарних груп
9. Максимальний обсяг продажів при повному завантаженні потужностей
10. Валютні дані за проектом створення ЛЦ
11. План доходів від продажів (у тис. USD на основі середньозваженого валютного курсу)
12. План загальних, експлуатаційних та адміністративних витрат
13. Річний графік погашення кредиту (у тис. $)
14. Cash-flow інвестиційного проекту (у тис.$)
15. Показники ефективності проекту
16. Висновки за проектом


Документ Excel включає 13 аркушів:
Інвестиційні дані
Виробничі дані
Маркетингові дані
Валютні умови
План доходів та витрат
Амортизація
Кредит
Cash-flow
Ефективність проекту
Чутливість

Цена (грн.) 150,00
Создать запрос на покупку