Запрос обрабатывается...

Пенсійна система України

Тема работы: Пенсійна система України
Код #50026
Предмет

Податкова система

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Державні фінанси

Тип работы презентація
Год написания 2016
Количество страниц 15
Содержание

1. Генеза пенсійної системи України
2. Структуру пенсійної системи України
3. Вікова структура та сумарне навантаження населення в Україні
4. Основні показники фінансової забезпеченості населення в Україні
5. Вік виходу на пенсію у деяких країнах
6. Співвідношення пенсіонерів до зайнятого населення* у деяких країнах Європи, %
7. Прогнозний обсяг ВВП, що витрачається на державне пенсійне страхування у різних країнах світу
8. Розмір страхових внесків роботодавців і найманих працівників на державне пенсійне страхування
9.Динаміка доходів Пенсійного фонду України за 2013-2015 рр.
10. Видатки ПФУ на виплату пенсій та грошової допомоги за 2013-2015 рр, млн. грн.
11. Зміни в пенсійному забезпеченні з 1 січня 2016 року
12. Напрями підвищення ефективності функціонування солідарної пенсійної системи в Україні
13. Пріоритетні заходи введення другого та третього рівня пенсійної системи в Україні

Цена (грн.) 60,00
Создать запрос на покупку