Запрос обрабатывается...

Розробка бізнес-плану малого підприємства з виробництва біжутерії

Тема работы: Розробка бізнес-плану малого підприємства з виробництва біжутерії
Код #40006
Предмет

Бізнес-планування

Тип работы бізнес-план
Год написания 2014
Количество страниц 67
Содержание

РЕЗЮМЕ 3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 4
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ 6
2.1. Опис продукції малого підприємства 6
2.2. Показники діяльності підприємства за звітній рік 8
3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РИНКІВ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ 12
3.1. Сучасне становище ринку збуту продукції 12
3.2. Опис цін та валового прибутку на ринку продукції 16
3.3. Цикл збуту продукції споживачам та законодавчі обмеження 17
4. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 18
4.1. Конкурентне середовище підприємства 18
4.2. SWOT-аналіз конкурентів підприємства 22
4.3. Оцінка найбільш конкурентоспроможного товару 24
5. ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 25
5.1. Організація маркетингової діяльності 25
5.2. Аналіз каналів збуту продукції 29
5.3. Програма продажу продукції та витрат на збут 31
6. ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 35
6.1. Виробничий процес та технологія виробництва продукції 35
6.2. Виробнича програма підприємства 37
6.3. Прогнозна потреба в кадрах 39
6.4. Кошторис витрат та калькуляція собівартості 43
6.5. Інвестиційні потреби 44
7. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН 46
7.1. Організаційна структура підприємства та основні функції підрозділів 46
7.2. Система оплати праці 48
7.3. Реалізація інвестиційного бізнес-плану: терміни та виконавці 49
8. ПЛАН ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 50
9. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА ІНВЕСТИЦІЙ 51
9.1. Обґрунтування інвестиційних вкладень 51
9.2. Обсяг інвестицій та джерел фінансування 52
9.3. Економічна оцінка ефективності інвестицій 53
9.4. Графік погашення кредиторської заборгованості 54
9.5. Точка беззбитковості 56
9.6. Агрегований баланс 57
9.6. Фінансові коефіцієнти проекту 57
10. РИЗИКИ: АНАЛІЗ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ 58
11. БЮДЖЕТНА ТА СУСПІЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕС-ПЛАНУ 60
12. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПЛАНУ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 62
ДОДАТКИ 64

 

ПРИМІТКА: 

Економічний коледж

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Завдання

Розробити бізнес-план розвитку малого підприємства (до 20 чоловік) по виробництву продукції у сфері … на наступні 5 років. Розрахувати термін окупності вкладених інвестицій. Розрахувати точку беззбитковості виробництва. Зробити обґрунтовані висновки щодо діяльності підприємства.

Методичні рекомендації щодо складання бізнес-плану

 1. Бізнес план підприємства складається з таких основних розділів:
 • резюме;
 • характеристика підприємства;
 • характеристика продукції (послуг), що виробляється підприємством;
 • дослідження та аналіз ринків збуту продукції (послуг);
 • характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги;
 • план маркетингової діяльності;
 • план виробничої діяльності підприємства;
 • організаційний план;
 • план охорони навколишнього середовища;
 • фінансовий план та програма інвестицій;
 • аналіз потенційних ризиків;
 • бюджетна та економічна ефективність інвестиційного бізнес-плану;
 • соціально-економічні наслідки реалізації інвестиційного бізнес-плану.

 

Цена (грн.) 250,00
Создать запрос на покупку