Запрос обрабатывается...

Податок на прибуток підприємств як фіскальний та регулюючий інструмент держави

Тема работы: Податок на прибуток підприємств як фіскальний та регулюючий інструмент держави
Код #20230
Предмет

Податкова система

Тип работы курсова робота
Год написания 2013
Количество страниц 26
Содержание

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ТА РЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ 5
2. ВПЛИВ ЧИННИКІВ НА ФІСКАЛЬНИЙ ТА РЕГУЛЮЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 9
3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДНОСИН ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ДОХІДНОЇ БАЗИ БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 16
ВИСНОВКИ 19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 21
ДОДАТКИ 25

 

Примітка: КНЕУ, фінансово-економічний факультет

 

Вимоги

1 Раздел повинен бути 4 сторінки і включити 3 таблиці

1)

Ключові поняття і терміни

Терміни і поняття

Визначення терміну / поняття

Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

Критичне зауваження автора курсової роботи

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

2 Раздел

 АНАЛІЗ МАЄ ОХОПЛЮВАТИ НЕ МЕНШЕ 5 ОСТАННІХ РОКІВ

Повинен бути 6-7 сторінок

 

 

1)

 Таблиця

Показники, які характеризують об’єкт дослідження

Показник

Формула розрахунку

Економічний зміст

Доцільність розрахунку (можливість використання результатів під час прийняття управлінських рішень)

Например приріст

(около 7 показателей которые рассматриваем)

 

 

 

 

Таблиця

Результати проведеного аналізу

Питання, які підлягали аналізу

Виявлені явища, факти, процеси, тенденції

Висновки автора курсової роботи

(оцінка результатів аналізу, причини виникнення, вплив, наслідки)

 

 

 

 

В ІІІ розділ (3-4страници) мають увійти лише наступні 2 таблиці:

  • Перелік ключових проблем, виявлених у ході дослідження, які систематизовані в таблиці.

Таблиця

Ключові проблеми у сфері…

Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Вплив на  досліджувані процеси і явища

Критичне зауваження автора курсової роботи

 

 

 

 

  • Пропозиції щодо вирішення виявлених проблем. При цьому в додатку формулювання постановки проблеми має бути лаконічним, а пропозиції – конкретними й чіткими.

Таблиця

Пропозиції щодо вирішення проблем

Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Пропозиції щодо вирішення (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Власне аргументоване критичне зауваження автора курсової роботи щодо висловлених позицій

 

 

 

* Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

 

 

 В роботі в основному мають бути таблиці, тексту без таблиць  повинно бути по мінімуму. У вступі має бути сформульований об’єкт дослідження, визначена актуальність, мета,  коло завдань курсової роботи та описується інформаційна база роботи.  Вступ повинен давати можливість розуміння суті роботи.

 Висновки2 сторінки!  до курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати безпосередній зв’язок з результатами трьох розділів роботи. У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань. Основна вимога до висновків - не повторювати змісту вступу, розділів роботи.

Цена (грн.) 150,00
Создать запрос на покупку