Запрос обрабатывается...

Формування ринку виробничих ресурсів в Україні

Тема работы: Формування ринку виробничих ресурсів в Україні
Код #20106
Предмет

Політична економія

Тип работы курсова робота
Год написания 2016
Количество страниц 44
Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ I ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 6
1.1. Виробництво та його основні фактори 6
1.2. Основні елементи, зміст та структура процесу виробництва 9
1.3. Сутність, структура та особливості виробничих ресурсів 11
1.4. Виробничі можливості і потреби суспільства 12
РОЗДІЛ II. ОЦІНКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ ЗА 2010-2015 РР 15
2.1. Аналіз формування ринку землі (1991-2015 рр) 15
2.2. Аналіз ринку праці в Україні 21
2.3. Особливості функціонування ринку капіталу України 24
РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 30
3.1. Пропозиції щодо подолання суперечності між безмежними потребами і обмеженістю ресурсів 30
3.2. Напрями покращення управління раціональним земле використанням 32
3.3. Шляхи вдосконалення ситуації на ринку праці в Україні 35
ВИСНОВКИ 37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ 43

Цена (грн.) 150,00
Создать запрос на покупку