Запрос обрабатывается...

Юридична відповідальність за порушення водного законодавства

Тема работы: Юридична відповідальність за порушення водного законодавства
Код #20099
Предмет

Екологічне право

Тип работы курсова робота
Год написания 2016
Количество страниц 48
Содержание

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ВОДИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 6
1.1. Поняття води як об’єкта правового регулювання використання та охорони 6
1.2. Склад водного фонду України 8
1.3. Основні напрями державно-правової політики в галузі використання та охорони вод в Україні 11
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВОД В УКРАЇНІ 15
2.1. Поняття правової охорони вод України 15
2.2. Загальна характеристика права водокористування 18
2.3. Контроль у галузі використання та охорони вод 22
РОЗДІЛ 3. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 29
3.1. Цивільно-правова відповідальність за порушення водного законодавства України 29
3.2. Адміністративна відповідальність за порушення водного законодавства України 32
3.3. Кримінальна відповідальність за порушення водного законодавства України 35
3.4. Дисциплінарна відповідальність за порушення водного законодавства України 40
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

Цена (грн.) 150,00
Создать запрос на покупку