Запрос обрабатывается...

Рейтингова оцінка як інструмент виявлення фінансових ризиків страховика (ПАТ СК «Інгосстрах»)

Тема работы: Рейтингова оцінка як інструмент виявлення фінансових ризиків страховика (ПАТ СК «Інгосстрах»)
Код #10167
Предмет

Страховий менеджмент

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2017
Количество страниц 124
Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕЙТИНГУВАННЯ В СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВИКА 7
1.1. Сутність та особливості рейтингової оцінки у страховому секторі економіки 7
1.2. Класифікація та види рейтингів страхових компаній 16
1.3. Правове регулювання рейтингового оцінювання страховиків в Україні 27
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНА ПРАКТИКА РЕЙТИНГУВАННЯ ТА ЇЇ АНАЛІЗ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 34
2.1. Методологія рейтингового оцінювання фінансових ризиків страхової компанії 34
2.2. Рейтингова оцінка фінансових ризиків страхових компаній в Україні 48
2.3. Світовий досвід рейтингового оцінювання страхових компаній 66
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВИЯВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ СТРАХОВИКА 76
3.1. Проблеми та перспективи рейтингового оцінювання страхових компаній в Україні 76
3.2. Пріоритетні напрями застосування рейтингових систем у ризик-менеджменті страхового сектору 90
ВИСНОВКИ 102
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107
ДОДАТКИ 119

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку