Запрос обрабатывается...

Управління ресурсною базою банку

Тема работы: Управління ресурсною базою банку
Код #10104
Предмет

Банки та банківська система

Фінансовий менеджмент у банку

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2010
Количество страниц 130
Содержание

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ РЕСУРСНОЇ БАЗИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 10
1.1. Сутність та поняття ресурсної бази комерційного банку 10
1.2. Процес формування ресурсної бази комерційного банку та управління її складовими 21
1.3. Управління ресурсною базою банків України в умовах фінансової кризи 32
1.4. Основні напрями аналізу ресурсної бази банку: методи математичного моделювання 40
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕСУРСНОЇ БАЗИ ПАТ «РЕАЛ БАНК» 50
2.1. Фінансово-економічна характеристика ПАТ «РЕАЛ БАНК» 50
2.2. Аналіз діяльності банків України за перший квартал 2010 року 61
2.3. Підходи та методи управління ресурсною базою ПАТ РЕАЛ БАНК 67
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ ПАТ «РЕАЛ БАНК» 86
3.1. Вдосконалення менеджменту банку як фактор оптимізації його ресурсної бази 86
3.2. Перспективи запровадження гібридного капіталу банку в Україні 93
3.3. Впровадження методів економіко-математичного моделювання в процесі формування ресурсної бази банку 101
ВИСНОВКИ 115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 118
ДОДАТКИ 125

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку