Запрос обрабатывается...

Стратегія фінансового зростання підприємства

Тема работы: Стратегія фінансового зростання підприємства
Код #10089
Предмет

Фінансовий менеджмент

Стратегічне управління

Економіка підприємства

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2014
Количество страниц 164
Содержание

ВСТУП 6
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 9
1.1. Сутність та поняття стратегії фінансового зростання підприємства 9
1.2. Методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства та можливостей забезпечення його фінансового зростання 18
1.3. Напрями забезпечення та фактори, що впливають на фінансове зростання підприємства 25
1.4. Техніко-економічна характеристика ПП «Фаворит М» 38
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП «ФАВОРИТ М» ТА АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЙОГО ФІНАНСОВОГО ЗРОСТАННЯ 50
2.1. Методика оцінки фінансового стану та поглиблений аналіз основних фінансових показників ПП «Фаворит М» 50
2.2. Факторний аналіз активів та власного капіталу ПП «Фаворит М», аналіз вірогідності банкрутства 67
2.3. Економіко-математичне моделювання фінансового зростання ПП «Фаворит М» 75
2.4. Використання ПЕОМ для аналізу фінансового стану та можливостей забезпечення фінансового зростання ПП «Фаворит М» 84
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОГО ФІНАНСОВОГО ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 93
3.1. Розробка заходів щодо поліпшення фінансових показників діяльності ПП «Фаворит М» 93
3.2. Розробка системи моніторингу фінансового зростання торговельного підприємства ПП «Фаворит М» 104
3.3. Оцінка ризиків проекту та оцінка впливу заходів фінансового зростання на показники ПП «Фаворит М» 112
3.4. Оцінка економічної ефективності заходів фінансового зростання ПП «Фаворит М» 115
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 123
4.1. Охорона праці в галузі 123
4.2. Охорона праці на підприємстві ПП «Фаворит М» 127
4.3. Розробка заходів по забезпеченню безпеки в надзвичайних ситуаціях на підприємстві 137
ВИСНОВКИ 145
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 148
ДОДАТКИ 156

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку