Запрос обрабатывается...

Залучені ресурси банку як об’єкти управління

Тема работы: Залучені ресурси банку як об’єкти управління
Код #10081
Предмет

Банки та банківська система

Банківські операції

Аналіз банківської діяльності

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2013
Количество страниц 132
Содержание

ВСТУП 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ БАНКОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 11
1.1. Залучені ресурси банку, їх сутність, характеристика та значення 11
1.2. Особливості формування залучених ресурсів та фактори впливу на їх обсяги 22
1.3. Механізми управління залученими ресурсами банку 28
1.4. Техніко-економічна характеристика ПАТ КБ «ПриватБанк»» 34
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕНИМИ РЕСУРСАМИ 43
2.1. Аналіз показників формування та управління залученими ресурсами банками України в сучасних умовах 43
2.2. Механізм управління залученими ресурсами ПАТ КБ «ПриватБанк» 57
2.3. Аналіз депозитної політики та депозитного портфелю ПАТ КБ «ПриватБанк» 61
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКУ ЗА РАХУНОК ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ 67
3.1. Інструменти стратегічного і тактичного управління депозитами. Цінові та нецінові методи управління залученими коштами 67
3.2. Маркетингові заходи удосконалення процесу формування залучених ресурсів банку 76
3.3 Оцінка управління залученими ресурсами банку за допомогою економіко-математичних методів 83
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 97
4.1. Охорона праці в галузі 97
4.2. Охорона праці у ПАТ КБ «ПриватБанк» 101
4.3. Розробка заходів по забезпеченню безпеки в надзвичайних ситуаціях в банківській установі 107
ВИСНОВКИ 115
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 120
ДОДАТКИ 128

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку