Запрос обрабатывается...

Організація обліку і аудиту депозитних операцій банку

Тема работы: Організація обліку і аудиту депозитних операцій банку
Код #10080
Предмет

Аудит у банку

Бухгалтерський облік у банку

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2013
Количество страниц 142
Содержание

ВСТУП 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 11
1.1. Поняття, сутність та значення депозитних операцій банку, їх класифікація 11
1.2. Нормативно-правове регулювання депозитних операцій банку 21
1.3. Організаційно-інформацйне забезпечення обліку та аудиту депозитних операцій банку 29
1.4. Техніко-економічна характеристика ПАТ «УкрСиббанк» 37
РОЗДІЛ 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТИХ ОПЕРАЦІЙ У ПАТ «УКРСИББАНК» 48
2.1. Організація та особливості обліку депозитних операцій банку 48
2.2. Методичні засади оргіназції та особливості аудиту депозитних операцій банку 57
2.3. Аналіз депозитних операцій ПАТ «УкрСиббанк» 67
2.4. Використання ПЕОМ для автоматизації обліку та аудиту депозитних операцій банку 74
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 83
3.1. Проблеми обліку та аудиту депозитних операцій банку та шляхи їх вирішення 83
3.2. Шляхи вдосконалення депозитних операцій банку 89
3.3 Оцінка управління депозитними операціями банку за дпомогою економіко-математичних методів 95
3.4. Оцінка ефективності втілення рекомендацій і пропозицій в організації обліку та аудиту банку 107
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 112
4.1. Охорона праці в галузі 112
4.2. Охорона праці у ПАТ «УкрСиббанк» 116
4.3. Розробка заходів по забезпеченню безпеки в надзвичайних ситуаціях в банківській установі 122
ВИСНОВКИ 128
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 132
ДОДАТКИ 140

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку