Запрос обрабатывается...

Обґрунтування економічної доцільності використання аусорсінгу на підприємтсві

Тема работы: Обґрунтування економічної доцільності використання аусорсінгу на підприємтсві
Код #10027
Предмет

Стратегічне управління

Менеджмент організацій

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2012
Количество страниц 128
Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6
1.1. Теоретичні основи аутсорсингової діяльності, її види, переваги та недоліки 6
1.2. Методичні підходи до оцінки ефективності аутсорсингових бізнес-процесів 24
1.3. Особливості використання аутсорсингу у діяльності страхових компаній 36
РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПРАТ «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ» ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ 42
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 42
2.2. Діагностика фінансово-економічного стану ПрАТ “Ренесанс Життя” 54
2.3. Оцінка зовнішнього середовища та доцільності використання аутсорсингу на підприємстві 66
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАТ “РЕНЕСАНС ЖИТТЯ” 82
3.1. Формування напрямів розвитку аутсорсингу на підприємстві 82
3.2. Розробка та оцінка проекту аутсорсингу продажів страхових продуктів ПрАТ “Ренесанс Життя” 90
3.3. Оцінка впливу впровадження аутсорсингу на прогнозні фінансово-економічні показники діяльності ПрАТ «Ренесас Життя» 99
ВИСНОВКИ 101
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 102
ДОДАТКИ 110

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку