Запрос обрабатывается...

Економічне обґрунтування створення нового підприємства

Тема работы: Економічне обґрунтування створення нового підприємства
Код #10026
Предмет

Економіка підприємства

Інвестування

Менеджмент організацій

Стратегічне управління

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2012
Количество страниц 121
Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СТВОРЕННЯ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 7
1.1. Економічні та нормативно-правові засади підприємницької діяльності 7
1.2. Етапи створення нового підприємства та їх характеристики 16
1.3. Проблеми здійснення підприємницької діяльності в Україні: причини та шляхи їх подолання 29
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 37
2.1. Сучасні тенденції розвитку сфери електронної торгівлі 37
2.2. Аналіз конукрентних позицій підприємств у сфері електронної комерції 51
2.3. Виявлення та оцінка ринкового сегменту для створення нового інтернет-магазину 63
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЧНОЇ ІДЕЇ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 72
3.1. Стратегічна ідея підприємства: стратегічні орієнтири та формат цінності для споживача 72
3.2. Обґрунтування вибору організаційної побудови та розробка бізнес-моделі підприємства 80
3.3. Прогноз результативності діяльності підприємства 95
ВИСНОВКИ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110
ДОДАТКИ 117

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку