Запрос обрабатывается...

Контролінг за матеріалами ТОВ «ВІТРЯК»

Тема работы: Контролінг за матеріалами ТОВ «ВІТРЯК»
Код #60337
Предмет

Контролінг

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2014
Количество страниц 29
Содержание

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПРОДУКЦІЇ 3
2. ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ У РЕСТОРАНІ 7
3. КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ 19
4. ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ НА ОСНОВІ ДИРЕКТ-КОСТИНГУ ТА РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27
ДОДАТКИ 28

 

Перелік питань для підготовки індивідуальної контрольної роботи

 1. Коротко охарактеризувати продукцію та послуги, які є предметом діяльності підприємства.
 2. Описати основні підходи, які використовуються для класифікації витрат на підприємстві (якщо мають місце):
  1. поділ витрат на змінні та постійні;
  2. поділ витрат на прямі та непрямі;
  3. поділ витрат по статтях калькуляції;
  4. інші підходи до класифікації витрат (вказати, які).
 3. Охарактеризувати існуючу на підприємстві систему калькулювання, для цього:
  1. визначити, чи обраховується на підприємстві собівартість окремих видів продукції чи послуг;
  2. встановити, по скількох видах продукції/послуг ведеться облік та аналіз витрат;
  3. навести приклади розрахунку собівартості одиниці продукції /послуг;
  4. встановити, яка модель визначення собівартості одиниці продукції/послуг використовується фінансово-економічними службами підприємства (калькулювання повної собівартості, неповної собівартості (Дірект-костінг), інші методи визначення собівартості одиниці продукції (вказати, які).
  5. визначити, якою є основна калькуляційна одиниця на підприємстві
 4. Обрати 3-5 основних видів продукції/послуг та провести на їх прикладі аналіз структури витрат
  1. Визначити, якою є частка змінних витрат у структурі собівартості одиниці продукції/послуг;
  2. Визначити, які види витрат у загальному обсязі змінних, мають найбільшу частку;
  3. Визначити, які види витрат у загальному обсязі постійних, мають найбільшу частку;
  4. Визначити, якою є частка прямих витрат у структурі собівартості одиниці продукції/послуг;
  5. Визначити, які види витрат у загальному обсязі прямих, мають найбільшу частку;
  6. Визначити, які види витрат у загальному обсязі непрямих, мають найбільшу частку;
 5. Визначити беззбитковий обсяг діяльності підприємства і навести відповідні розрахунки
 6. Підготувати висновки щодо розвиненості системи управління витратами на підприємстві, що розглядається, зазначивши слабкі місця та недоліки, і запропонувавши заходи щодо покращення рівня управління витратами діяльності (можливо інформацію за цим пунктом представити у форматі SWOT-аналізу)
Цена (грн.) 120,00
Создать запрос на покупку