Запрос обрабатывается...

Оцінка ефективності реалістичного варіанту проекту організації перукарського салону Варіант 1

Тема работы: Оцінка ефективності реалістичного варіанту проекту організації перукарського салону Варіант 1
Код #60277
Предмет

Управління фірмою малого бізнесу

Тип работы індивідуальне завдання
Год написания 2013
Количество страниц 17
Содержание

ЗАВДАННЯ 3
ВИХІДНІ ДАНІ 4
РОЗВ’ЯЗОК 6
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 

ВАРІАНТ 1

«Оцінка ефективності реалістичного варіанту проекту організації перукарського салону»

Використовуючи наведену нижче первинну інформацію за проектом організації перукарського салону і форми таблиць:

1) розрахувати грошові потоки обслуговування кредиту за варіантами його залучення. Результати розрахунків звести у таблицю 7;

2) розрахувати фонд оплати праці персоналу перукарні. Результати розрахунків звести у таблицю 8;

3) розрахувати експлуатаційні (у розрахунку на рік) витрати на реалізацію проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблицю 9;

4) розрахувати доходи перукарні на рік. Результати розрахунків звести у таблицю 10;

5) розрахувати на 1, 2 і 3 роки фінансові результати реалістичного варіанту проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблицю 11;

6) розрахувати номінальні і дисконтовані грошові потоки за реалістичним варіантом залучення коштів для реалізації проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблицю 12;

7) розрахувати для реалістичного варіанту проекту організації перукарського салону:      а) період окупності інвестицій (РР); б) чисту поточну вартість (NPV); в) індекс (коефіцієнт) доходності (PI);

8) розрахувати точку беззбитковості (у розрахунку на рік) при реалізації проекту організації перукарського салону за реалістичним варіантом

9) визначити, чи буде залишатися ефективним проект організації перукарського салону (за реалістичним варіантом) за умови збільшення заробітної плати всіх співробітників перукарні на 20%.

Цена (грн.) 110,00
Создать запрос на покупку