Запрос обрабатывается...

Світ-системний аналіз Г. Дерлугян

Тема работы: Світ-системний аналіз Г. Дерлугян
Код #10113
Предмет

Соціологія

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2015
Количество страниц 117
Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФЕНОМЕНУ СВІТ-СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ 8
1.1. Теоретико-понятійний аналіз категорії «світ-система» як предмету дослідження 8
1.2. Сучасна інтерпретація світ-системного аналізу в науковому доробку Г. Дерлуг'яна 17
1.3. Розробка проблематики світ-системного аналізу на пострадянському просторі 25
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТ-СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ У РОБОТАХ Г.М. ДЕРЛУГ’ЯНА 34
2.1. Становлення Г. М. Дерлуг’яна як науковця та вченого 34
2.2. Модернізація у сучасній світ-системі Г.М. Дерлуг’яна 43
РОЗДІЛ 3. МАЙБУТНЄ СВІТ-СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 61
3.1. Сучасний стан світ-системного аналізу та перспективи розвитку світ-системи 61
3.2. Майбутнє капіталізму в умовах глобалізації: погляди світових макросоціологів 76
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 95
4.1. 95
4.2 Управління охороною праці та обов’язки роботодавця 98
ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 107

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку