Запрос обрабатывается...

Облік, аналіз, та аудит операцій з цінними паперами в комерційних банках

Тема работы: Облік, аналіз, та аудит операцій з цінними паперами в комерційних банках
Код #10074
Предмет

Аудит у банку

Бухгалтерський облік у банку

Тип работы дипломна (бакалаврська, магістерська)
Год написания 2013
Количество страниц 152
Содержание

ВСТУП 8
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ БАНКІВ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ 12
1.1. Теоретико-суттєва характеристика операцій банків з цінними паперами 12
1.2. Нормативно-правова база України з питань операцій банків з цінними паперами 21
1.3. Методологія аналізу та моделі управління портфелем цінних паперів банку 32
1.4. Техніко-економічна характеристика ПАТ «УкрСиббанк» 40
РОЗДІЛ 2. ДІЮЧА ПРАКТИКА ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ У ПАТ «УКРСИББАНК» 50
2.1. Організація обліку операцій з цінними паперами комерційного банку 50
2.2. Аналіз операцій з цінними паперами ПАТ «УкрСиббанк» 64
2.3. Аналіз дохідності та ризику портфелів цінних паперів ПАТ «УкрСиббанк» 76
2.4. Використання ПЕОМ для автоматизації обліку операцій комерційного банку з цінними паперами 84
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ БАНКУ 90
3.1. Узагальнення результатів аудиту операцій банку з цінними паперами 90
3.2. Впровадження системи управлінського обліку для зміцнення операцій банку з цінними паперами 98
3.3. Оптимізація процесу прийняття рішень ПАТ «УкрСиббанк» щодо інвестування в цінні папери на основі критерію «ризик-дохідність» 105
3.4. Оцінка ефективності втілення рекомендацій і пропозицій у діяльності банку на фондовому ринку 113
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 119
4.1. Охорона праці в галузі 119
4.2. Охорона праці у ПАТ «УкрСиббанк» 123
4.3. Розробка заходів по забезпеченню безпеки в надзвичайних ситуаціях в банківській установі 128
ВИСНОВКИ 136
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 140
ДОДАТКИ 148

Цена (грн.) 500,00
Создать запрос на покупку