ПІВРОКУ ЯК ДЕРЖАВНИЙ: РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» СТАНОМ НА 01.07.2017 РОКУ

Автор: | 05.10.2017

Системна банківська установа – ПАТ КБ «Приватбанк» – рішення  щодо націоналізації якого було прийнято 18 грудня 2016 року, вже більше ніж півроку функціонує як державний банк.

За період з початку 2017 року пройшло 2 квартали, що дає змогу на основі даних фінансової звітності банків України, які надаються Національним банком України на офіційному сайті [‎1], здійснити оцінку результатів діяльності державного ПАТ КБ «Приватбанк», виявити тенденції у зміні його ключових статей активів, пасивів та фінансових результатів.

Аналіз результатів функціонування ПАТ КБ «Приватбанк» буде включати:

 • визначення динаміки змін активів банку та її порівняння з динамікою змін активів банківської системи України;
 • дослідження динаміки кредитного портфелю банку;
 • оцінка змін у динаміці депозитного портфелю, який представлений коштами клієнтів банку;
 • аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ КБ «Приватбанк».

Однак перед тим, як здійснити оцінку показників фінансової звітності банку за перший та другий квартали 2017 року, зупинимося на результатах дослідження  GFK Ukraine, яке як у 2016, так і у 2017 роках проводило маркетингове дослідження та популярність ПАТ КБ «Приватбанк» серед фізичних осіб та корпоративних клієнтів.

Динаміка змін у показниках популярності банку дозволить зрозуміти настрої населення та суб’єктів господарювання щодо націоналізації ПАТ КБ «Приватбанк». Так, за даними дослідження GFK Ukraine у другому кварталі 2016 року Приватбанк вважають основним банком 39,4% користувачів банківських послуг – фізичних осіб, що більше, ніж у наступних за банком двадцяти шести банків разом взятих. Серед корпоративних клієнтів цей показник становить 33,5% (рис. 1).

Популярність ПАТ КБ «Приватбанк» за результатами дослідження GFK Ukraine (2016-2017 рр.)

Рис. 1. Популярність ПАТ КБ «Приватбанк» за результатами дослідження GFK Ukraine (2016-2017 рр.) [‎2]

В свою чергу, через рік у II кварталі 2017 року за результатами дослідження GFK Ukraine з ПАТ КБ «Приватбанк» співпрацюють 52,3% українців – фізичних осіб старше 16 років. При цьому 43,6% користувачів банківських послуг – фізичних осіб вважають цей банк основним. Приріст за рік становить 4,2 відс.п., що свідчить про збільшення рівня популярності вже державного Приватбанку.

Що стосується корпоративних клієнтів, то рівень популярності банку серед них також збільшився, але всього на 0,1 відс. п. і склав 33,6%, що також може свідчити про те, що націоналізація Приватбанку не змінила відношення корпоративних клієнтів щодо обслуговування в аналізованій банківській установі.

Найбільший рівень популярності банку за результатами дослідження спостерігається серед суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб (СПД ФО), де 73,2% співпрацюють, а 65,6% вважають аналізований банк своїм основним. На жаль, можливість порівняти динаміку змін популярності серед цієї категорії клієнтів відсутня, оскільки на офіційному сайті дані за 2016 рік відсутні.

В цілому, якщо оцінювати вплив націоналізації Приватбанку на рівень його популярності серед всіх груп клієнтів, то ця подія мала позитивний вплив, оскільки дані дослідження GFK Ukraine підтверджують наявність позитивної динаміки у зміні рівня популярності.

Наступним кроком є аналіз показників фінансової звітності ПАТ КБ «Приватбанк» за результатами 1-ого та 2-ого кварталів.

Одним з ключових показників діяльності будь-якого банку є його активи, які є джерелом отримання доходів для банківських установ. На рис. 2 представлена щоквартальна динаміка змін активів ПАТ КБ «Приватбанк» та банківської системи України починаючи з початку 2016 року.

Щоквартальна динаміка активів ПАТ КБ «Приватбанк» та банківської системи України за 2016-2017 рр. (станом на 01.07.2017 р.)

Рис. 2. Щоквартальна динаміка активів ПАТ КБ «Приватбанк» та банківської системи України за 2016-2017 рр. (станом на 01.07.2017 р.).

Наведені на рис. 2 дані свідчать про наступні тенденції у зміні активів Приватбанку та банківської системи України. Так, за півтора роки активи банківської системи в цілому зросли на 1,1% і склали за підсумками 2-ого кварталу 2017 року 1233,4 млрд. грн. В свою чергу активи Приватбанку за аналогічний період мали низхідний тренд, зменшившись на 12,8% до 231 млрд. грн.

В свою чергу, якщо аналізувати вплив націоналізації банку (останні звітні дані до націоналізації станом на 01.10.2016 року), то активи Приватбанку скоротилися ще більш суттєво – на 15% в той час як за аналогічний період активи банківської системи скоротилися всього на 3,2%.

На основі цих даних можна зробити висновок про те, що націоналізація Приватбанку мала негативний вплив на обсяги його активів. Додатковим підтвердженням зменшення рівня важливості банку для банківської системи України (далі – БСУ) є зниження питомої ваги його активів (рис. 3).

Частка активів ПАТ КБ «Приватбанк» в активах банківської системи України

Рис. 3. Частка активів ПАТ КБ «Приватбанк» в активах банківської системи України

 

Так, якщо до націоналізації активи Приватбанку становили близько 21,5% від всіх активів БСУ, то за підсумками 2-ого кварталу їх частка скоротилася до 18,7%. Нахил лінії тренду з вірогідністю 67,47% свідчить про те, що у наступні квартали аналізований показник продовжить своє скорочення та рівень важливості банку для БСУ продовжить знижуватися.

Основну частку в активах банків становить кредитний портфель, тому проведемо аналіз змін обсягів кредитного портфелю Приватбанк (рис. 4).Динаміка обсягів кредитного портфелю банку за період з 01.10.2016 по 01.07.2017 рр.

Рис. 4. Динаміка обсягів кредитного портфелю банку за період з 01.10.2016 по 01.07.2017 рр.

 

Наведені на рис. 3 дані свідчать про те, що рішення про націоналізацію Приватбанку мало суттєвий вплив на обсяги його кредитного портфелю, оскільки лише за один квартал його розміри знизилися з 180,4 млрд. грн до 54,7 млрд. грн, тобто на 69,7% (більше ніж у три рази). Однією з причин зменшення розмірів кредитного портфелю може бути ліквідація кредитів, які були надані пов’язаним особам.

У наступні два квартали динаміка у змінах аналізованого показника була протилежною. Так, за підсумками 1-ого кварталу банку вдалося наростити кредитний портфель на 4,5% до 57,2 млрд. грн., однак вже у другому кварталі його обсяги скоротилися на 22,5% до 44,3 млрд. грн. Тобто з початку року, коли банк вже подавав свою звітність як державний, кредитний портфель банку скоротився практично на 20%, що може свідчити про зниження рівня привабливості банківської установи для бажаючих отримати кредит.

Основну частку у ресурсах банку становлять кошти клієнтів, які представлені коштами юридичних та фізичних осіб. Аналіз депозитного портфелю банку за останні декілька кварталів в цілому дає змогу говорити про те, що ПАТ КБ «Приватбанк» нарощує його обсяги (рис. 5).Динаміка обсягів кредитного портфелю банку за період з 01.10.2016 по 01.07.2017 рр.

Рис. 5. Динаміка коштів клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк» за 2016-2017 рр. (станом на 01.07.2017 р).

Дані, наведена на рис. 4 свідчать про те, що обсяги депозитного портфелю банку та динаміка його змін підтверджують результати дослідження GFK Ukraine відносно збільшення рівня популярності банку серед фізичних осіб та серед корпоративних клієнтів. Оскільки серед досліджуваних блоків аналізу лише розмір депозитного портфелю показав приріст за підсумками двох кварталів, коли банківська установа функціонує як державний банк.

В цілому з початку 2016 року обсяги депозитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк» зросли на 12% до 199,4 млрд. грн проти 178,1 станом на 01.01.2016 року. В свою чергу порівнюючи результати за два квартали у порівнянні з даними дот моменту націоналізації (01.10.2016 р) депозитний портфель банк зріс на 3,5 млрд. грн., що у відсотковому вираженні становить 1,8%.

Останнім блоком аналізу, який доцільно провести для визначення загального впливу рішення щодо націоналізації банку на показники його діяльності є оцінка фінансових результатів ПАТ КБ «Приватбанк».

Як відомо, 2016 рік Приватбанк завершив з загальними збитками у розмірі більше 135 млрд. грн. Причиною цього в основному стали значні відрахування до його резервів, сума яких за підсумками 2016 року склала близько 144 млрд. грн. (рис. 6).Фінансові результати ПАТ КБ «Приватбанк» за 2016-2017 рр. (2 квартал)

Рис. 6. Фінансові результати ПАТ КБ «Приватбанк» за 2016-2017 рр. (2 квартал)

Наведені дані свідчать про те, що 1 квартал 2017 року банку вдалося завершити з прибутком у розмірі більше 1 млрд. грн. Позитивний фінансовий результат було отримано за рахунок чистого процентного доходу (584,2 млн. грн.), чистого комісійного доходу (2378,7 млн. грн.), позитивного торгового результату (2147,5 млн. грн.), а також відносно менших сумарних витрат, загальна сума яких склала всього 4058,3 млн. грн.

Однак у другому кварталі  2017 року внаслідок значних відрахувань до резервів (6873 млн. грн.) загальні витрати Приватбанку склали 11,5 млрд. грн. в той час як доходи трохи перевищили 8,6 млрд. грн. Внаслідок перевищення витрат над доходами станом на 01.07.2017 року загальний збиток банку склав 2,9 млрд. грн., що свідчить про неефективну діяльність банківської установи.

Отже, на основі аналізу показників діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» за результатами 2 кварталів після прийняття рішення щодо його націоналізації визначено наступне:

 • популярність банку за результати досліджень GFK Ukraine збільшилась як серед фізичних осіб (+4,2%), так і серед корпоративних клієнтів (0,1%);
 • величина активів банку в цілому скоротилася у порівнянні з даними до моменту націоналізації, однак з початку 2017 року зросли на 5% до 231 млрд. грн;
 • частка активів банку в активах банківської системи скорочується і за підсумками другого кварталу склала 18,7% проти 21,7% станом на початок 2016 року;
 • розмір кредитного портфелю банку скорочується і за підсумками 2-ого кварталу становить 44,3 млрд. грн.;
 • депозитний портфель показує позитивну динаміку збільшившись як у порівнянні з початком 2016 року, так і в порівнянні з моментом перед його націоналізацією;
 • фінансові результати банку є неоднозначними, причиною чого є потреба здійснення відрахувань до резервів, внаслідок чого збитки банку за підсумками 2-ого кварталу 2017 перевищили 2,9 млрд. грн.

Список використаних джерел

 1. Показники банківської системи станом на 01.07.2017 року: офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/control/uk/index
 2. Про банк: офіційний сайт Національного банку України – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://privatbank.ua/about/

 

Завантажити статтю можна тут

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *